Gå till innehåll

Anpassad skola

Anpassad grundskolas undervisning ligger nära grundskolans men är mer förberedande och grundläggande med egen läroplan. Utbildningen i anpassad gymnasieskola ska stimulera social gemenskap och utveckla din förmåga att både självständigt och tillsammans med andra lära dig och att använda dina kunskaper.