Gå till innehåll

Anpassad gymnasieskola

Anpassad gymnasieskola ger dig en god grund för att kunna studera vidare eller söka arbete och för att kunna delta aktivt i samhällslivet.

Utbildningen i anpassad gymnasieskola ska stimulera social gemenskap och utveckla din förmåga att både självständigt och tillsammans med andra lära dig och att använda dina kunskaper. Den är flexibel så att alla elever kan utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar och utbildningens mål.

Anpassad gymnasieskola

Vem kan gå anpassad gymnasieskola?

Utbildningen i anpassad gymnasieskola är till för dig som har slutat grundskolan eller anpassad grundskola och inte har förutsättningar att klara gymnasieskolans betygskriterier på grund av en intellektuell funktionsnedsättning eller en hjärnskada.

För att avgöra om en du tillhör målgruppen för anpassad gymnasieskola gör din hemkommun en utredning med en pedagogisk, psykologisk, medicinsk och social bedömning. Den utredningen ligger till grund för kommunens beslut om du tillhör målgruppen eller inte.

Anpassad gymnasieskola
Elke Franckaert Forsberg
Telefon: 0532-170 33
E-post: elke.franckaert@amal.se

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2024
Publicerad:
9 januari 2024