Gå till innehåll

Elevhälsan

Elevhälsan arbetar förebyggande och hälsofrämjande för att stödja elevernas utveckling mot utbildningsmålen.

Personal inom elevhälsan

Vi arbetar utifrån ett salutogent perspektiv. Det innebär att utgå från det som fungerar och stärka elevens känsla av sammanhang och mening.

Vi som arbetar i Elevhälsan:

Kontaktinformation

Speciallärare
Malin Lurén Niklasson
E-post: malin.luren-niklasson@amal.se
Telefon: 0765-171845

Speciallärare Malin Lurén Niklasson

Speciallärare
Simone Johansson
E-post: simone.johansson@amal.se
Telefon: 076-517 18 44

Specialpedagog
Ulrika Selander
E-post: ulrika.selander@amal.se
Telefon: 076-517 18 42, 070-62 51 777

Specialpedagog
Emma Karlsson
E-post: emma.karlsson@amal.se
Telefon: 0532-777692 / 070-775 12 81

Specialpedagog
Anette Isaksson
E-post: anette.isaksson@amal.se
Telefon: 0532-77208

Specialpedagog Anette Ivarsson

Kontaktinformation

Kurator
Josefine Englund Björk
E-post: josefine.englund-bjork@amal.se
Telefon: 0532 172 17 / 076-517 18 43

Kurator
Roberth Eléhn
E-post: roberth.elehn@amal.se
Telefon: 0532 173 08 / 073-92 67 204

Kurator
Christina Brask
E-post: christina.brask@amal.se
Telefon: 0532 173 17 / 070-75 81 289

  • Vi arbetar för att bevara och förbättra elevernas hälsa samt verkar för sunda levnadsvanor.
  • Vi erbjuder vissa begränsade bedömningar och behandlingar.
  • Vi hjälper eleverna till egenvård.

Kontaktinformation

Skolsköterska
BF, EE, FS, IN, TE, VO, IM, IMS
Caroline Östlind
E-post:
caroline.ostlind@amal.se
Telefon: 0532 172 21

Skolsköterska
EK, ES, NA, SA, AH, HR, IP
Ann-Sofie Juhlin
E-post: ann-sofie.juhlin@amal.se
Telefon: 0532 173 30

  • Säkerställer att skolan har en ändamålsenlig infrastruktur med likvärdig tillgång till digitala verktyg.
  • Utbildar elever och personal i digitala verktyg.
  • Visar på hur digitaliseringens möjligheter kan underlätta för elever och personal

Kontaktinformation

Digitaliseringspedagog
Helen Pettersson
E-post: helen.pettersson@amal.se
Telefon: 0532 777212

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2024
Publicerad:
10 januari 2024