Gå till innehåll

Bibliotek

Centralt i skolan ligger vårt fina bibliotek. Förutom att låna böcker här kan du t.ex. plugga, läsa tidningar, spela spel eller pussla.

Öppet Måndag - Fredag 08:00 - 16:30

Skolbibliotekarie: Karin Andersson
Telefon: 0532-172 47
E-post: karin.andersson@amal.se

Digitaliseringspedagog: Helen Pettersson
Telefon: 0532-777212
E-post: helen.pettersson@amal.se

Skolbibliotek i Karlbergsgymnasiet

När du börjar söka efter information till en uppgift är det bra att börja från det allmänna och gå mot det mer specifika. Föreställ dig en tratt. När du fått en överblick i ämnet du valt, har placerat ett ämne eller en person i tid och rum, är det lättare att både finna och söka mer detaljerad information.

Allmänna upplagsverk

Det är alltid bra att slå upp ämnet i ett allmänt uppslagsverk. På så sätt skaffar du dig en överblick över ämnet. Börja gärna med att söka i Nationalencyklopedin. Den finns både som bok och via Internet. Där kan du finna sökord som du kan använda dig av. Titta också gärna i andra uppslagsböcker och lexikon, både äldre och yngre.

Bibliotekskatalogen

I skolbibliotekets utlåningsdator, eller via skolbibliotekets hemsida kan du nå bibliotekskatalogen. I den kan du söka efter böcker på gymnasiets bibliotek och på huvudbiblioteket. Skriv exempelvis in författarens efternamn och ett längre ord i titeln, eller ett par ord i titeln. Det behövs inget ”och” emellan. Små bokstäver går bra. Trunkering = Vill du vara säker på att få med alla titlar som finns, trunkera (hugg av) med en *. T.ex. katt*, då får du träff på katt, katten, katter, kattens o.s.v.

Uppslagsböcker inom olika ämnen

Det är också bra att titta i uppslagsböcker om olika fackämnen t.ex. historia, religion.

Årsböcker

Glöm inte att söka i årsböcker! Här finner du händelser från respektive år uppställt i tidsföljd, men ibland också lite längre artiklar och mycket bilder. På biblioteket finns bl. a NE:s årsböcker, När Var Hur.

Fackböcker

Fackböcker är mer specialiserade böcker om ett ämne. Tänk på att fackböcker även kan vara debattböcker. Tänk alltså på att skilja på fakta och åsikter! Det är alltså bra att kontrollera vem som har skrivit boken och vem han/hon är och gör samt vilka åsikter personen kan tänkas ha.

Skönlitteratur

Glöm inte bort skönlitteraturen! Den kan vara bra att förtydliga en händelse med. Exempelvis hur var det att leva på vikingatiden? Information om författare hittar du i NE eller i litteraturhistoriska böcker.

Dagstidningar och tidskrifter

I dagstidningar och tidskrifter går det också att söka information. Skolbiblioteket prenumererar på 8 st dagstidningar och ca. 40 st tidskrifter.

Mediearkivet, Presstext

Är tidningsdatabaser som innehåller fulltextartiklar online. Lösenord får du av skolbibliotekarien. Här finns tillgång till ett stort antal tidningar. De äldsta är från 1990, men nya tillkommer successivt.

Bibliotekarien

Hittar du inte tillräckligt med material till ditt arbete frågar du naturligtvis skolbibliotekarien om hjälp, vid t.ex. gymnasiearbetet eller andra större arbeten.

Länkar till sökfunktioner:

Skolbiblioteketskatalogen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
NE - Nationalencyklopedin Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 • För att låna behöver du ett lånekort och en personlig kod. Lånekortet samt personlig kod får du hos skolbibliotekarien. Du har personligt ansvar för ditt lånekort och vad som lånas på det.

 • Lånekortet är en värdehandling. Anmäl snarast till biblioteket om du förlorar kortet.

 • Lånetiden är normalt fyra veckor.

 • Du kan låna om dina böcker förutsatt att ingen köar på dem. Detta gör du antingen genom att fråga skolbibliotekarien eller via skolbibliotekets utlåningsdator eller hemifrån i bibliotekskatalogen via skolbibliotekets hemsida. Är du osäker på hur man gör? Fråga skolbibliotekarien.

 • Du kan reservera böcker som är utlånade.

 • Har vi inte den bok du söker, kan skolbibliotekarien undersöka om det går att låna den från ett annat bibliotek.

 • Du kan använda ditt lånekort även på Åmåls Stadsbibliotek. Uppstår det problem vid utlåningen, kontakta personalen.

 • Karlbergsgymnasiets skolbiblioteks avgifter är följande:

  Förlorat kort: 10 kr.

  Förstörd eller borttappad bok: 50-500 kr (bokens värde avgör).

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 februari 2024
Publicerad:
24 augusti 2023