Gå till innehåll

Anpassad grundskola

Anpassad grundskola är en skolform med egen läroplan. Innehållet i anpassad grundskolas undervisning ligger nära grundskolans men är mer förberedande och grundläggande. Läroplanen är i huvudsak densamma som grundskolans läroplan. Det som skiljer sig åt är bland annat kunskapskraven.

Mottagande i anpassad grundskola

  • Elevens skolsvårigheter konstateras av vårdnadshavare och personal inom skolan och frågan om mottagande i anpassad grundskola väcks. Efter samråd med vårdnadshavare sker psykologisk, pedagogisk, social och medicinsk utredning.

  • I utredningarna ska sammanfattningsvis konstateras att det föreligger en utvecklingsstörning och att eleven inte har förutsättningar att nå grundskolans kunskapskrav.

  • Eleven erbjuds mottagande i anpassad grundskola och vårdnadshavarna avgör om erbjudandet ska accepteras.

  • Beslut fattas om mottagande ska ske i anpassad grundskola samt om eleven ska läsa ämnen eller ämnesområden. I Åmål fattas detta beslut av verksamhetschef/rektor för verksamhet stöd och resurs/verksamhet anpassad skola.

Anpassad grundskola
Elke Franckaert Forsberg
Telefon: 0532-170 33
E-post: elke.franckaert@amal.se

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2024
Publicerad:
15 juni 2023