Gå till innehåll

Fritidshem Fengersfors

Fritidshemmet i Fengersfors ligger cirka 20 minuter utanför Åmåls tätort i ett naturskönt område med närhet till skog och lekpark.

Fengersfors förskola

Personalen på fritidshemmet är även delaktiga i undervisningen eleverna får under skoltid, det bidrar till en kontinuerlig och sammanhängande pedagogisk miljö.

Fritidshemmet är utformat för att ge eleverna en meningsfull fritid före och efter skoldagen, där de kan utforska sina intressen och utveckla nya färdigheter i en trygg och stöttande miljö. Personalen planerar och genomför aktiviteter som stödjer elevernas sociala och emotionella utveckling

Verksamheten erbjuder en balans mellan fritid, vila och aktiviteter. Eleverna har möjlighet att engagera sig i olika aktiviteter som stimulerar deras utveckling och lärande, samtidigt som de får tid för vila och avkoppling.

Fritidshemmet har öppet mellan kl 06:30-18:30. Tiderna kan variera beroende på föräldrarnas behov.

Kontakt: 0532-77 70 36

Adress: Knarrbyvägen 17, 662 95 Fengersfors

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 april 2024
Publicerad:
24 januari 2024