Gå till innehåll

Ansöka till fritidshem

Du ansöker till fritidshem senast 2 veckor innan du har behov av placering för ditt barn.

Dator mobil

Du ansöker om fritidshem via vår e-tjänst på Åmåls Kommuns hemsida. I e-tjänsten meddelar du som vårdnadshavare din sysselsättning och lämnar dina inkomstuppgifter. Med ansökan ska även ett sysselsättningsintyg från arbetsgivare/skola bifogas som ska vara inlämnad i god tid före placeringen startar.

Handläggningstiden för en fritidsansökan är två veckor.

Ansökan om barnomsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sysselsättningsintyg

Sysselsättningsblanketten som bifogas ansökan hittar du på Åmåls kommuns hemsida.

Sysselsättningsintyg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Plats inom barnomsorgen sägs upp minst två månader innan önskat avslutsdatum, antingen via e-tjänsten eller uppsägningsblankett. Du betalar för platsen under hela uppsägningstiden.

Vid gemensam vårdnad där båda vårdnadshavarna haft behov av barnomsorg, sägs platsen upp av vårdnadshavarna var för sig.

Barnomsorgsplatsen kan inte sägas upp under sommarmånaderna, om behov av barnomsorg åter finns efter sommarperioden.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juni 2024
Publicerad:
5 december 2023