Gå till innehåll

SchoolSoft

SchoolSoft är ett webbaserat system som gör informationsutbytet mellan lärare, elever och vårdnadshavare enkelt, överskådligt och lättillgängligt. Det används som lärplattform i förskoleklass, fritidshemmet, grundskola och gymnasieskolan i Åmåls kommun.

En väg in för alla elever, lärare och dig som vårdnadshavare.

I SchoolSoft ska du som vårdnadshavare kunna administrera, få tillgång till all information som berör elevens skolgång och på sikt följa ditt barns utveckling genom hela skolgången från förskoleklassen och uppåt.

Logga av Schoolsoft

I SchoolSoft ska du som vårdnadshavare:

  • anmäla frånvaro och kunna se sitt barns frånvarostatistik och närvarorapportering.
  • ansöka om ledigheter, skolplats och uppsägning av skol- och fritidshemsplats.
  • fylla i och hantera tider för hämtning- och lämningstider för fritidshemmet
  • läsa och ta del av nyheter, veckobrev och annan information från skolan
  • se skolans kalendarium och ditt barns schema, klasslistor och läsårstider.
  • se ditt barns planeringar, uppgifter, provschema och provresultat
  • ta del av ditt barns omdömen, betyg och den individuella utvecklingsplanen.
  • skicka meddelanden till ditt barns mentor, lärare och annan skolpersonal.
  • boka samt ta del av information från utvecklingssamtal och möten.

Registrera dig som vårdnadshavare
Som vårdnadshavare skaffar du ett konto i SchoolSoft, och ansvarar för att de kontaktuppgifter som finns där är aktuella. Vårdnadshavare når Schoolsoft som lärplattform både via webbläsare och via en mobilapp i telefonen.

Instruktion för att logga in för vårdnadshavare
Du kan nå Schoolsoft lärplattform både via webben och via en mobilapp i telefonen.

För att logga in via internet:
1. Starta en webbläsare.
2. Öppna inloggningssidan för SchoolSoft.(https://sms.schoolsoft.se/amal).
3. Välj ”Mobilt BankID” och följ instruktionerna som visas för att logga in.

Loggar du in i Schoolsoft via en webbläsare kommer du åt alla funktioner som finns i systemet. Kom ihåg att uppdatera dina kontaktuppgifter under "Min profil" så att vi har dina senaste kontaktuppgifter.

För att logga in via appen:
1. Ladda ner appen.
2. Starta appen.
3. Sök på skolans namn.
4. Välj vårdnadshavare.
5. Välj ”Mobilt BankID” och följ instruktionerna som visas för att logga in.

Via mobilappen ”Schoolsoft” kommer du åt delar av lärplattformen. Du kan gå till Schoolsoft webb från appen. Under "Mitt konto" och barnets namn finns en liten ruta med en pil i - den skickar dig vidare till webbversionen av lärplattformen.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 maj 2024
Publicerad:
18 oktober 2023