Gå till innehåll

Frågor och svar

Här finner du svar på en del vanliga frågor om fritidshem.

Kuber med frågetecken på

För anmälan om behov av fritidshem gäller:
- att vårdnadshavare är förvärvsarbetande, studerande, sjukskriven eller innehar graviditetspeng.
- att barn som av fysiska, psykiska och/eller av andra skäl behöver stöd i sin utveckling erbjuds plats i
fritidshem om inte barnets behov av sådant stöd tillgodoses på annat sätt.

eller

För att ha rätt till en placering på fritidshem krävs det att vårdnadshavaren är arbetande, studerande, sjukskriven eller innehar graviditetspenning.
I särskilda fall kan barn som av fysiska, psykiska och/eller som av andra skäl behöver stöd i sin utveckling erbjudas plats i fritidshem om inte barnets behov av sådant stöd tillgodoses på annat sätt.

När du har semester eller lediga dagar är huvudregeln att ditt barn ska vara ledigt från fritidshemmet.

Uppsägningstiden för både förskola och fritids är två månader och du betalar avgift under uppsägningstiden. Uppsägningen ska vara skriftlig och kan göras via e-tjänsten eller blankett.

Barn till arbetslösa har inte rätt till fritidshemsplacering. Du måste själv anmäla förändringen till barnomsorgens administration och platsen stängs från det datum arbetslösheten inleds.

Barnomsorgsplatsen är ett abonnemang som löper under hela året. Det innebär att avgift tas ut även under lov, semester och annan ledighet.

Du ska anmäla aktuell inkomst när du har blivit erbjuden plats via e-tjänsten. När familjens inkomst ändras eller om familjeförhållandena ändras ska det också anmälas. Kultur- och utbildningsförvaltningen begär också in inkomstuppgifter en gång om året.

För att ändra dina inkomstuppgifter loggar du in via vår e-tjänst Lämna inkomstuppgifter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tiderna som ditt/dina barn är i fritidshem bygger på föräldrarnas arbetstider plus skälig restid. Innan placeringen påbörjas ska ett aktuellt schema lämnas. Vid förändringar ska alltid ett nytt schema lämnas.

Enligt gällande riktlinjer, har alla kommunala fritidshem möjlighet till fyra dagar per år för kompetensutveckling, planering, utvärdering och reflektion. Detta för att kunna erbjuda barn och vårdnadshavare en kvalitativt bra fritidsverksamhet.

För aktuella datum när pedagogiska utvecklingsdagar infaller, klicka här.

Vårdnadshavare, som inte kan ordna egen tillsyn för sina barn, erbjuds annan skolbarnomsorg den aktuella dagen.
Vid behov av omsorg, fyll i e-tjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. senast två veckor innan stängningsdagen för att underlätta bemanning, lokaler och kostbeställning samt specialkost.

Ansöka om fritids

Du ansöker om fritids via vår e-tjänst. I e-tjänsten meddelar du som vårdnadshavare din sysselsättning och lämnar dina inkomstuppgifter. Med ansökan ska även ett sysselsättningsinty Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.g Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. från arbetsgivare/skola bifogas som ska vara inlämnad i god tid före placeringen startar, gärna ett par veckor innan.

Handläggningstiden för en fritidsansökan är två veckor.

Ansökan om barnomsorg Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Under lovdagar läggs tiderna för fritids in separat. Fritidshemmen meddelar i god tid innan hur tiderna för lovdagarna samlas in.

Under sommar-och jullovet är många barn lediga. Då slås fritidsavdelningarna i kommunen ihop och eleven kan komma att erbjudas omsorg på annan skolenhet än den hör hemma vid. Vilken skolenhet sommar-och julfritids hamnar på är olika från gång till gång.

Du behöver anmäla till skolan vilka tider ditt barn kommer att vistas på fritids under skoldagarna. Det gör du via vår lärplattform SchoolSoft.

I videon nedan kan du se hur du lägger in ditt barns tider på fritids.

Mina tider Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 april 2024
Publicerad:
22 mars 2024