Gå till innehåll

Nya Rösparksskolan

Nya Rösparksskolan omfattar grundskola F-3, anpassad grundskola och fritidshem. På skolan går ca 330 elever och ca 250 barn är inskrivna på våra fritidshem.

Nya Rösparksskolan

Om Nya Rösparksskolan

På Nya Rösparksskolan går grundskoleelever i årskurs F-3. Skolan bedriver även verksamhet för anpassad grundskola och fritidshem.

Vår skola ska kännetecknas av en god, stimulerande lärandemiljö där kunskapen är i centrum. Vi strävar efter att skolan ska vara en positiv plats och att alla ska känna trygghet och få ett vänligt bemötande.

Eftersom området är beläget intill ett vackert skogsområde finns det obegränsade möjligheter till bl.a. friluftsverksamhet och naturstudier.

Södra skolan på Instagram

Följ oss gärna på Instagram

Om eleven inte kan komma till skolan pga sjukdom ska detta anmälas till skolan senast kl 7:45 dagen för frånvaron.

Frånvaroanmälan görs via vår lärplattform Schoolsoft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I videon nedan kan du se hur du lägger in en frånvaroanmälan.
Frånvaroanmälan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enligt skollagen får en elev beviljas kortare ledighet för enskilda angelägenheter.

Aktiviteter, till exempel längre semesterresor, bör planeras in så att lovdagar kan utnyttjas. Under läsårstider och lov kan du se aktuella lovdagar.

Ledighetsansökan görs via vår lärplattform Schoolsoft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

I videon nedan kan du se hur du lägger in en ledighetsansökan. Ledighetsansökan Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Här hittar ni provdatum för grundskolan

Skolverket Länk till annan webbplats.

Elevhälsans mål är att tillsammans skapa goda möjligheter för varje elevs lärande och utveckling.

Som elev eller förälder är du alltid välkommen att söka upp oss och be om hjälp. Vår uppgift är att på bästa sätt förmedla det stöd och den hjälp som behövs.

För elevhälsans insatser ska det finnas tillgång till medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska kompetenser. Elevhälsan ska främst arbeta hälsofrämjande, förebyggande och ska stödja elevernas utveckling mot utbildningens mål.

Här kan du läsa mer om elevhälsa och hälsobesök under skoltid.

Skolsköterska
Anna Andersson
Telefon:
0532-171 84
E-post: anna.andersson@amal.se

Skolkurator
Michael Mentgen
Telefon: 0532-170 54
E-post: michael.mentgen@amal.se

Specialpedagog
Paula Danielsson
Telefon: 0532-77 76 98
E-post: paula.danielsson@amal.se

Helena Segerström
Telefon: 0532-170 96
E-post: helena.segerstrom@amal.se

Språk- läs- och skrivutvecklare
Niklas Lindstrand
Telefon: 0532-77 74 59
E-post: niklas.lindstrand@amal.se

Tal- och språkpedagog
Karin Emricson
Telefon: 0532-173 34
E-post: karin.emricson@amal.se

Nya Rösparksskolan
Louise Åberg
Telefon: 0532-171 81
E-post: louise.aberg@amal.se

Anpassad grundskola
Elke Franckaert Forsberg
Telefon: 0532-170 33
E-post: elke.franckaert@amal.se

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 mars 2024
Publicerad:
14 juni 2023