Gå till innehåll

Fritidshem Nya Rösparksskolan

Fritidshemmet vänder sig till elever i årskurs F till 3 och samarbetar med förskolan, förskoleklassen och skolan för elevernas långsiktiga utveckling och lärande.

Nya Rösparksskolan

På Nya Rösparksskolan finns fyra stycken fritidsavdelningar:

- Avdelning Blå, Grön, Gul och Röd

Fritidshemmet ska stimulera elevernas utveckling, fördjupa deras kunskaper och erfarenheter och ge en meningsfull fritid och social gemenskap. Utbildningen ska ta hänsyn till elevernas behov, intressen och erfarenheter och ska även anpassas efter deras olika förutsättningar. Eleverna ska få möjlighet att träna på demokrati, inflytande och ansvar i praktiken. Lek, rörelse och skapande aktiviteter är viktigt.

Fritidshemmet styrs utifrån Skollag 2010:800 och grundskolans läroplan och följer grundskolans läroplans första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt Övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll.

Fritidshemmen har normalt öppet mellan kl 06:00-18:30

Morgonfritids sker på avdelningen GRÖN och RÖD kl. 06:00-08:15

Kvällsfritids sker på avdelningen RÖD kl. 16:30-18:30

 

Röd avdelning


0532-777 041

076 621 98 53

 

Blå avdelning


0532-777 223

072 858 59 93

 

Gul avdelning


0532-173 57

076 621 98 17

 

Grön avdelning


0532-777 222

076 922 75 73

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 april 2024
Publicerad:
17 oktober 2023