Gå till innehåll

Fritidshem Tösse skola

Fritidshemmet på Tösse skola är centralt placerat i skolans nybyggda lokaler och är en integrerad del av skolans verksamhet.

Tösse skola

Personalen på fritidshemmet är även delaktiga i undervisningen eleverna får under skoltid, det bidrar till en kontinuerlig och sammanhängande pedagogisk miljö.

Fritidshemmet är utformat för att ge eleverna en meningsfull fritid före och efter skoldagen, där de kan utforska sina intressen och utveckla nya färdigheter i en trygg och stöttande miljö. Personalen planerar och genomför aktiviteter som stödjer elevernas sociala och emotionella utveckling

Verksamheten erbjuder en balans mellan fritid, vila och aktiviteter. Eleverna har möjlighet att engagera sig i olika aktiviteter som stimulerar deras utveckling och lärande, samtidigt som de får tid för vila och avkoppling.

Verksamheten bedrivs i egna lokaler, på skolgården och i skolans bibliotek, det erbjuder eleverna en varierad och stimulerande miljö. Lokalerna är utrustade med material och resurser som främjar kreativitet och lärande. Biblioteket fungerar som en lugn och inspirerande plats där eleverna kan fördjupa sig i berättelser och förbättra sina läsfärdigheter samt vid tillfälle se film.

Fritidshemmen har öppet mellan kl 06:00-18:00

Kontakt: 0532-77 70 43, 076-621 98 50

Adress: Skolvägen 1, 662 98 Tösse

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 april 2024
Publicerad:
25 oktober 2023