Gå till innehåll

Så kan du påverka

Vi vill ha en bra dialog med dig som bor och verkar i Åmåls kommun. Dina synpunkter är viktiga. Här kan du läsa mer om hur du kan lämna förslag och påverka i olika frågor. Du kan också påverka politiken genom att uttrycka dina åsikter och påverka olika beslut.

En man sitter vid dator och har ett samtal på mobil samtidigt

Här har vi samlat några av de möjligheter som finns för dig att påverka politiken och det som händer i kommunen.

Det är möjligt att som medborgare ta direktkontakt med enskilda politiker för att diskutera. Politikern har sedan möjlighet att ta med sig ärendet vidare till sitt parti, sin nämnd eller kommunfullmäktige.

Har du en fråga eller åsikt kan du höra av dig direkt, med post, telefon eller e-post, till kommunstyrelsen eller berörd nämnd.

Du kan lämna synpunkter till kommunen. Gör det via e-tjänst, e-post, brev, telefon eller via ett personligt besök.

Klicka här för att komma till våra e-tjänster Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ett sätt påverka den kommunala verksamheten är att vart fjärde år vara med och välja de politiker som styr kommunen. Valet till kommunfullmäktige sker samma dag som val till riksdagen och region.

Om du tycker att kommunen har fattat ett oriktigt beslut finns det två olika sätt att överklaga beslutet.
Beroende på vilken typ av beslut som har fattats gäller olika överklaganderegler. Antingen görs överklagan enligt kommunallagen (laglighetsprövning) eller förvaltningslagen (förvaltningsbesvär).

Hur du överklagar beslut hittar du här

Åmåls kommun har flera rådgivande organ för att samverka om olika frågor som är viktiga för olika grupper i kommunen. Det är finns bland annat pensionsärsråd, handikappråd och folkhälsoråd. Rådets medlemmar är representanter från olika intresseorganisationer.

Här hittar du de olika kommunala råden

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 mars 2024
Publicerad:
22 januari 2024