Gå till innehåll

Överklaga beslut

Om du tycker att kommunen har fattat ett oriktigt beslut finns det två olika sätt att överklaga beslutet.

En gaffel som leder till rätt beslut eller misslyckande.

Beroende på vilken typ av beslut som har fattats gäller olika överklaganderegler. För att få mer information om du hur du överklagar, välj nedan.

Om du inte är nöjd med ett beslut som Åmåls kommun har fattat kan du överklaga hos Förvaltningsrätten.

Skriv i ett brev vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange ärendets diarienummer eller i korthet beskriva vad beslutet handlar om. Skriv vilken ändring du vill ha i beslutet. Uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer och underteckna brevet.

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna brevet. Sänd i så fall med fullmakt.

Överklagandet ska skickas till:
Åmåls kommun
Kommunstyrelsen
Box 62
662 22 Åmål

Åmåls kommun kommer därefter antingen ändra beslutet eller skicka ditt överklagande vidare till Förvaltningsrätten, som avgör i ärendet.

Åmåls kommun måste ha ditt överklagande inom tre veckor efter att du tagit del av beslutet. Ett överklagande som kommit in för sent kommer inte att behandlas.

Om du vill ha ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta kansli- och utredningsenheten.

Om du inte är nöjd med ett beslut som Åmåls kommun har fattat kan du överklaga hos Förvaltningsrätten.

Skriv i ett brev vilket beslut du överklagar, till exempel genom att ange ärendets diarienummer eller i korthet beskriva vad beslutet handlar om. Skriv vilken ändring du vill ha i beslutet. Uppge namn, personnummer, postadress och telefonnummer och underteckna brevet.

Om du anlitar ombud kan ombudet underteckna brevet. Sänd i så fall med fullmakt.

Överklagandet ska skickas till:
Åmåls kommun
Kommunstyrelsen
Box 62
662 22 Åmål

Åmåls kommun kommer därefter antingen ändra beslutet eller skicka ditt överklagande vidare till Förvaltningsrätten, som avgör i ärendet.

Åmåls kommun måste ha ditt överklagande inom tre veckor efter att kommunen har anslagit beslutet på kommunens digitala anslagstavla. Ett överklagande som kommit in för sent kommer inte att behandlas.

Om du vill ha ytterligare upplysningar är du välkommen att kontakta kansli- och utredningsenheten.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
26 januari 2024
Publicerad:
30 augusti 2023