Gå till innehåll

Allmänna val

I Sverige röstar vi vart fjärde år om vilka som ska företräda oss i riksdagen, regionfullmäktige och kommunfullmäktige. Val till Europaparlamentet hålls vart femte år.

En skylt med text vallokal

Valsystemet grundar sig på allmän och lika rösträtt och valen ska vara fria, hemliga och direkta.

  • Allmän rösträtt - rösträtten beror endast på sådana krav som folk i allmänhet kan uppfylla, dvs. ålder, medborgarskap och bostadsort.
  • Lika rösträtt - alla väljare har lika rätt att påverka valresultatet, dvs. en röst per person.
  • Fria val - ingen annan får bestämma vad väljaren ska rösta på.
  • Hemliga val - väljaren är inte tvungen att visa eller tala om hur han eller hon röstat.
  • Direkta val - väljarna utser direkt de som sitter i t.ex. riksdagen eller kommunfullmäktige - de är direktvalda av folket.

Val till riksdag, kommun- och regionfullmäktige infaller den andra söndagen i september vart fjärde år. Nästa val är 13 september 2026.

Val till Europaparlamentet infaller vart femte år. Nästa val är den 9 juni 2024.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 april 2024
Publicerad:
30 augusti 2023