Gå till innehåll

Kommunala råd

Förutom politiska nämnder och kommunala förvaltningar finns ett antal råd i Åmåls kommun. Exempel på råd är pensionärsrådet, handikapprådet och folkhälsorådet.

Enighet är styrka

Råden är sammansatta av politiker, tjänstepersoner och representanter för olika intresseorganisationer.

Kommunen arbetar för att öka välfärden och skapa goda förutsättningar för ett hälsosamt liv, bland annat genom att utveckla livskvalitet, välbefinnande, trivsel och trygghet för dig som kommuninvånare.

Det gemensamma målet för folkhälsoarbetet är en god och jämlik hälsa för alla i befolkningen och alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor. Folkhälsoarbetet bedrivs i samverkan med Västra Götalandsregionens Delregionala nämnd norra och regleras genom ett samverkansavtal. Arbetet styrs även genom rådets arbetsordning och Färdplan för länsgemensam strategi för god och nära vård.

I folkhälsorådet ingår från Åmåls kommun:
Michael Karlsson (M), ordförande i rådet
Mikael Nilsson (MP), politisk representant
Jan-Erik Samuelsson, kommundirektör
Lena Björk, folkhälsostrateg

Inbjudna till varje möte är även ordföranden i nämnderna i Åmåls kommun.

Från Delregional nämnd norra ingår:
Joakim Sjöling (S), vice ordförande i rådet
Britt-Inger Sandström (SD), politisk representant

Handikapprådet behandlar tillgänglighetsfrågor i Åmåls kommun. I handikapprådet träffas företrädare för kommunen och lokala företrädare för funktionshinderorganisationerna i Åmål.

I handikapprådet ingår:
Michael Karlsson (M), ordförande
Ove Kaye (SD), ledamot

Näringslivsrådet behandlar näringslivsrelaterade frågor och här utbyts information mellan kommunen och företrädare för kommunens näringsliv.

I pensionärsrådet träffas företrädare för kommunen och lokala företrädare för pensionärernas riksorganisationer.

I pensionärsrådet ingår:
Michael Karlsson (M), ordförande
Hasan Dello (S), ledamot

Mötesplan för 2024:

  • 21 mars
  • 27 juni
  • 19 september
  • 12 december

Länk till webdiariet diariet.amal.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
I webdiariet kan du söka efter rådens kallelser och protokoll.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 mars 2024
Publicerad:
30 augusti 2023