Gå till innehåll

Vill du hjälpa till?

Vill du hjälpa till när de ordinarie resurserna behöver förstärkas i utsatta lägen eller vid andra behov kallas in av kommunen vid en kris.

Bilden ovan är från vintern 2023/2024. När inte ordinare sjukvårdsresurser tog sig ut till behövande fick Resurgruppens bandvagnsförare hämta patienter.

När en allvarlig händelse inträffar i Åmåls kommun, vilar ett viktigt ansvar på Åmåls kommuns resursgrupp. Genom ett nära samarbete mellan samhällets aktörer och olika frivilligorganisationer är resursgruppen redo att agera när de ordinarie resurserna behöver förstärkas eller saknas.

Med en sammansättning och kompetens som speglar Åmåls kommuns behov i olika situationer och tidsskeden, spelar Resursgruppen en central roll i Åmåls krisberedskap. Vid behov kan gruppen inkallas för att delta i inriktnings- och samordningsfunktioner inom krisledningen.

Resursgruppens uppgifter är mångfacetterade och de har använts under pandemin i våra vaccinationslokaler, vattenutdelning vid avbrott, flyktingmottagare när kriget i Ukraina bröt ut. Resursgruppen har med sina bandvagnar hjälpt sjukvårdstjänsten med framkomlighet under oväder

För att bli deltids eller behovsanställd hos resursgruppen krävs det ett engagemang för samhällets bästa och ett antal viktiga egenskaper, såsom initiativförmåga, improvisationsförmåga, flexibilitet, god kommunikationsförmåga och förmåga att agera under stress.

Utbildning och träning är en central del i Resursgruppen med möjlighet att delta i flera utbildningar som täcker områden som första hjälpen, hjärt-lungräddning, brandkunskap, kriskommunikation och mötande av människor i kris. Utbildningen inkluderar också kunskaper om samhällets sårbarhet, kommunens organisation och kommunikationssystem vid kriser.

Kontakten med Resursgruppen inleds genom en intresseanmälan där potentiella behovsanställda ges möjlighet att bidra till Åmåls kommuns beredskap och säkerhet. Genom engagemang, utbildning och samarbete stärker Resursgruppen Åmåls kommuns förmåga att hantera extraordinära händelser och stå redo att hjälpa sina medborgare i tider av nöd.

 

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 april 2024
Publicerad:
16 april 2024