Gå till innehåll

Tipsa kommunen om otrygga platser

Gör det möjligt för Åmåls kommun att arbeta effektivare i sitt brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Du kan välja att vara anonym.

Heatmap  kartbild, ju varmare färg desto mer inrapporterade händelser i området

Bilden ovan är ett uttdrag ur systemstödet embrace. Kartbilden över Åmål stad visar en heatmap på inrapporterade händelser från allmänhet och utsedda rapportörer. Ju varmare färg desto mer inrapporterade händelser.

En viktig del av ett effektivt trygghetsskapande arbete är att Åmåls kommun får kunskap/rapporter om händelser som kan påverka tryggheten.

Dina och andras rapporter ger information om var och när olika saker sker och vilka platser och områden som just nu är i behov av trygghetsskapande insatser från till exempel kommunen, fastighetsägare eller polisen.

Skadegörelse Rapporter om till exempel klotter, glaskross, brand eller andra typer av skadegörelser mot egendom.

Otrygghetsskapande samling av personer Rapporter om samlingar av personer som du eller någon annan upplever som otrygghetsskapande. Det handlar om samlingar av personer i till exempel trapphus, förrådsutrymmen, källare, köpcentrum, garage eller på en plats utomhus.

Annat otrygghetsskapande eller ordningsstörande Rapporter om bråk, våld, inbrott, rån, misstänkt droghantering, olovligt boende/sovplats, olovlig trafik eller om det påträffats tillhyggen eller stenupplag som man kan misstänka kan användas i ordningsstörande syfte.

Otrygg plats Rapporter om att en plats upplevs som otrygg och varför du upplever den så. Det kan till exempel vara bristfällig belysning eller insyn, det vill säga att platsen upplevs mörk eller skyddad från insyn på ett sätt som gör att den upplevs otrygg. Platsen kan också upplevas otrygg på grund av exempelvis förekomst av klotter, skadegörelse eller nedskräpning eller att platsen är ödslig/folktom.

Arrangemang Rapporter om kommande arrangemang. Det handlar om demonstrationer/manifestationer, idrottsarrangemang, konserter, områdesarrangemang, ungdomsfester, uthyrning av lokaler, uthyrning av skola eller kommande ungdomssamlingar.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 april 2024
Publicerad:
11 april 2024