Gå till innehåll

Skydda för ditt företag

I ditt företag finns det saker som är värdefulla och som du inte har råd att förlora, till exempel kundregister, dagskassa, lokaler eller andra tillgångar. Du hanterar också stora mängder information som är viktig att skydda, både för din egen, dina anställda och dina kunders säkerhet. Här får du tips om vad du behöver tänka på

Hantverksmagasinet

Verksamt.se är en webbplats från svenska myndigheter. Här finns tips och råd för olika slags brott

Ett samhälle där säkerheten upplevs som hotat är inte förenligt med ett gott företagsklimat. Det skapar negativa incitament för entreprenörskap och företagande genom ökad risk.

Svensk Handels Varningslista varnar för bluffakturor, företag med oseriösa försäljningsmetoder och för erbjudanden eller utskick som kan uppfattas som vilseledande. Att ett namn saknas på listan är dock ingen garanti för att verksamheten är seriös. Var alltid vaksam!

Om ni som företag vill kamerabevaka måste ni följa reglerna i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen. Här hittar ni information om vad som gäller

Att skaffa ett larm för ditt företag är en viktig investering i säkerheten för dina anställda, tillgångar och verksamhet i stort. Här är några viktiga saker att tänka på när du väljer ett larmsystem:

1. Behov och Riskanalys

 • Identifiera Risker: Utvärdera vilka risker ditt företag står inför, som inbrott, brand, vattenläckor, eller andra specifika hot beroende på din bransch och geografiska läge.
 • Behovsanpassning: Analysera vilken typ av larm och säkerhetssystem som bäst uppfyller ditt företags specifika behov.

2. Typer av Larm

 • Inbrottslarm: Skyddar mot obehörig åtkomst och kan inkludera sensorer för dörrar och fönster, rörelsedetektorer, och glasbrottsdetektorer.
 • Brandlarm: Upptäcker rök eller eld och kan vara kopplade till sprinklersystem och automatisk brandkårsutryckning.
 • Överfallslarm: Kan aktiveras manuellt i nödsituationer och används ofta i butiker och banker.
 • Kamerabevakning: CCTV-system för övervakning av lokaler, både interiört och exteriört.

3. Integrering och Skalbarhet

 • Integrerade System: Välj ett system som kan integreras med andra säkerhetssystem som passerkontroll och larmcentraler.
 • Skalbarhet: Säkerställ att systemet kan utökas i framtiden om ditt företag växer eller om säkerhetsbehoven förändras.

4. Användarvänlighet och Support

 • Användarvänlighet: Systemet bör vara lätt att använda för alla anställda, med tydliga instruktioner och en enkel gränssnitt.
 • Support och Underhåll: Välj en leverantör som erbjuder bra teknisk support och underhållstjänster, inklusive regelbundna systemkontroller och uppdateringar.

5. Kostnad och Finansiering

 • Budget: Ta fram en budget för både initiala kostnader och löpande kostnader för underhåll och övervakning.
 • Finansieringsalternativ: Kolla om leverantören erbjuder leasing eller andra finansieringsalternativ som kan hjälpa till att sprida ut kostnaden.

6. Certifieringar och Försäkringar

 • Certifieringar: Välj ett larmsystem som är certifierat enligt nationella och internationella standarder (t.ex. SSF-certifiering i Sverige).
 • Försäkringskrav: Kontrollera om din försäkring ställer krav på specifika typer av larm eller säkerhetssystem.

7. Installation och Driftsättning

 • Professionell Installation: Anlita en certifierad installatör för att säkerställa att systemet installeras korrekt.
 • Driftsättning och Testning: Testa systemet noggrant efter installationen för att säkerställa att det fungerar som det ska.

8. Säkerhetsrutiner och Träning

 • Säkerhetsrutiner: Utveckla interna rutiner för hur larm och säkerhetssystem ska användas och underhållas.
 • Träning: Ge utbildning till alla anställda om hur de ska hantera larm och nödsituationer.

Genom att noggrant överväga dessa faktorer kan du säkerställa att du väljer rätt larmsystem för ditt företag, vilket inte bara skyddar dina tillgångar utan också ger trygghet för dina anställda.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
10 juni 2024
Publicerad:
9 juni 2024