Gå till innehåll

Beredskapsveckan 2024

Sätt igång! Du är en del av Sveriges beredskap. Det budskapen inför årets krisberedskapsvecka 23-29 september 2024.

Krislåda

Bild: Mostphotos

I takt med att Sverige ska börja bygga upp den civila beredskapen i händelse av kris och krig börjar det komma upp frågor om bland annat skyddsrum, kontantbetalningar och vad man bör ha hemma för att klara sig 1 vecka med mat och vatten. Krisberedskapsveckan är en uppmaning till att stärka sin egenberedskap innan en kris eller ett krig hotar.

Åmåls kommun tillsammans med Hemvärnet bohusdalgruppen Lottakåren, Svenska kyrkan, Försvarsutbildarna, Röda korset, Åmål handels, SPF Åmåliterna, och Åmåls kommunfastigheter har påbörjat gemensam planering av krisberedskapsveckan 2024

Följande aktiveteter planeras att genomföras:

  • Räddningstjänsten bjuder in hemvärnet, polisen, ambulansen och frivilliga försvarsorganisationer till öppet hus
  • Åmåls kommuns fastigheter kommer att visa hur ett skyddsrum fungerar och vad man kan ta med sig till skyddsrummet.
  • Röda korset informerar och utbildar på hjärtstartare
  • Åmål handel tillsammans med våra livsmedlesbutiker ordnar en veckoutställning om vad en krislåda bör innehålla.
  • Förvarsutbildarna anordnar föreläsning på Sagabion om det civila försvaret med titeln Tillsammans förvarar vi Sverige.
  • Svenska kyrkan kommer att förevisa trygghetspunkterna en inne i tätorten och en ute på landsbygden.
  • SPF stödjer föreläsning för alla pensionärer hur de kan förebereda sig i hemmet inför en kris.
  • Lottakåren genomför föreläsningar under söndagen

Detta är fortfarande i ett planeringsskede, det kan ändras, mer detaljerat program kommer att komma.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 juni 2024
Publicerad:
6 maj 2024