Gå till innehåll

Buller

Information om buller och var du kan vända dig till om du störs av buller hittar du här.

en man sätter i öronpropp i örat

Vad är buller?

Buller är icke önskvärt ljud. En av fyra störs av buller i bostaden minst en gång per vecka. Effekten av att utsätts för buller kan leda till:

  • fysiska skador på hörselorganet. Bland annat nedsatt hörsel eller problem med tinnitus.
  • störningar av sömn.
  • svårt att uppfatta tal.
  • stress och allmänt obehag.
  • allvarlig sjukdom i hjärta och blodkärl.

Lågfrekvent buller eller ljud med enstaka toner upplevs ofta som mer störande än annat ljud.

Vart vänder jag mig om jag störs av buller?

Om du är störd av buller ska du i första hand vända dig till den som stör. Det kan till exempel vara din fastighetsägare eller en verksamhetsutövare.

Riktvärden för olika typer av buller kan du läsa mer om här:

Vid bullrande arbete som kan störa personer på offentliga platser krävs tillstånd från polisen.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
21 mars 2024
Publicerad:
17 januari 2024