Gå till innehåll

Fritidshem Södra skolan

På Södra skolan finns en fritidsavdelning som är placerad på den nedre våningen i den röda byggnaden. Fritidshemmet vänder sig till elever i åk 4-6.

Södra skolan

Fritidshemmet ska stimulera eleverna utveckling, fördjupas deras kunskaper och erfarenheter samt ge en meningsfull fritid och social gemenskap. Personal planerar och genomför aktiviteter där elever kan utforska sina intressen och utveckla nya färdigheter.

Fritidshemmet styrs utifrån Skollag 2010:800 och grundskolans läroplan och följer grundskolans läroplans första och andra del: Skolans värdegrund och uppdrag, samt övergripande mål och riktlinjer för utbildningen. Fritidshemmet har också en egen del: del 4 med syfte och centralt innehåll.

Södra skolan fritidshem har öppet mellan kl 06:00-18:30

Kontakt: 0532-171 58, 076-621 98 63

Adress: Kungsgatan 32, 662 31 Åmål

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 april 2024
Publicerad:
25 oktober 2023