Gå till innehåll

Skyddsåtgärder vid källaröversvämning

Det går aldrig att skydda sig helt mot källaröversvämning, men det finns hel del som både du och kommunen kan göra för att minska riskerna. Här får du exempel på vad du som fastighetsägare kan göra för att minska översvämningsrisken.

Översvämmad trädgård

Använd källaren på ett lämpligt sätt

Om huset har källare krävs det i vissa fall att det finns möjligheter att pumpa både dräneringsvatten från husgrunden och spillvatten från källarplan. Detta är en följd av att vi under de senaste decennierna börjat använda våra källare på ett annorlunda sätt än förr – som gillestuga eller tonårsrum till exempel.

För att minska skadorna vid en eventuell översvämning bör du se till att du använder källaren efter hur ditt översvämningsskydd ser ut. Undvik en alltför påkostad inredning i källaren och förvara inte dyr utrustning och värdefulla inventarier där, om det inte finns ett fullgott översvämningsskydd.

Se till att källargolvet är av ett fukttåligt material, till exempel klinker.

Det är viktigt att du som äger ett flerbostadshus informerar hyresgästerna om hur de kan använda källaren med hänsyn både till aktuellt översvämningsskydd och till de försäkringsvillkor som gäller för fastigheten. Exempelvis kan nämnas att en fastighetsägare som använde sin källare som lager inte fick någon ersättning, eftersom källaren inte ska användas för sådana ändamål.

En golvbrunn som går att stänga av manuellt måste vara ordentligt förankrad i golvet för att kunna stå emot vattentrycket från ett överbelastat avloppssystem. Brunnen ska bara vara öppen när du släpper ut vatten. Brunnen kräver regelbunden tillsyn. Följ tillverkarens skötselinstruktioner! Tänk på att en dåligt skött brunn i värsta fall inte ger något översvämningsskydd.

Fördelar:

 • Brunnen är mycket trycktålig och tät om den sköts väl.
 • Brunnen är tillverkad i material av hög kvalitet.
 • Brunnen ger ett bra skydd när den är stängd.


Nackdelar:

 • Brunnen måste manövreras manuellt.
 • Om brunnen är stängd kan vatten inte ledas bort, till exempel vid vattenläckor.

En självstängande golvbrunn fungerar enligt samma princip som en backventil och tillåter bara vattnet att strömma i en riktning. Brunnen kan stå emot ett tryck av cirka en meter vattenpelare, men kan klara det dubbla om locket (silen) skruvas fast. Brunnen kräver regelbunden tillsyn. Följ tillverkarens skötselinstruktioner! Tänk på att en dåligt skött brunn i värsta fall inte ger något översvämningsskydd.

Fördelar:

 • Brunnen är automatisk.
 • Brunnen är förhållandevis enkel att installera.
 • Brunnen har automatisk luktspärr vid uttorkning.

Nackdelar:

 • Brunnen är inte lika trycksäker som en golvbrunn som går att stänga manuellt.

Det säkraste sättet att undvika att dagvatten tränger upp i dräneringsledningarna runt huset är att pumpa dräneringsvattnet. Vid pumpningen lyfts vattnet upp till marknivån och får sedan rinna med självfall ut till kommunens ledningar. Installationen kräver regelbundet underhåll och bör förses med larm som löses ut om det blir störningar i pumpens drift.

Fördelar:

 • Pumpning är den säkraste lösningen för att
  undvika att dagvatten tränger upp i
  dräneringssystemet.

Nackdelar:

 • En anläggning för pumpning kräver regelbunden tillsyn.
 • Att installera en anläggning för pumpning kräver ett ingrepp i fastighetens avloppssystem.
 • Att bygga en anläggning för pumpning är relativt dyrt.
 • Vid ett strömavbrott leds dagvattnet inte bort.

En backventil skyddar fastigheten mot att vatten från ledningen i gatan tränger in i källaren genom golvbrunnar och liknande. Se till att inga andra avlopp (exempelvis från toaletter eller duschar) än det som kommer från källarplanet finns uppströms om backventilen. Ventilen kan monteras under källargolvet eller i en särskild brunn utanför huset. En backventil fungerar automatiskt och kan oftast även stängas för hand. Backventilen kräver regelbunden tillsyn.

Fördelar:

 • Backventilen ger ett relativt gott skydd mot bakåtströmmande vatten.
 • Backventilen kan hållas stängd, till exempel om du är bortrest en längre tid.


Nackdelar:

 • Det finns risk att föroreningar hindrar klaffen i backventilen från att stängas helt.
 • Backventilen kan inte installeras i alla anläggningar.
 • För att installera en backventil krävs det ett ingrepp i fastighetens ledningssystem.
 • Avlopp uppströms om backventilen är blockerade då ventilen är stängd.
 • Vid eventuella vattenläckor i huset kan vatten inte ledas bort om backventilen är stängd.

Om du ska åka bort och väderrapporten visar på kraftig nederbörd kan du göra en provisorisk tätning av golvbrunnarna för att vara på den säkra sidan.
Så här gör du provisorisk tätning av en golvbrunn
i källaren.

Det här behöver du:

 • En bit gummimatta
 • En bräda som är något längre än avståndet
  mellan golv och tak
 • En skiva av trä i kraftig plywood eller annat
  stabilt material

Så här gör du:

 1. Lägg tätningen över brunnen och se till att den täcker hela området som är försänkt i golvet.
 2. Lägg på plattan.
 3. Ställ brädan på plattan och spänn den mot taket.
 4. Sätt en pappskiva eller en bit spånplatta på brädan för att skydda taket.

 • Det är viktigt att stuprör som felaktigt kopplats
  på fastighetens dräneringsbrunn och vidare till kommunens spillvattenledning kopplas om.
 • Stuprör ska alltid vara kopplade till dagvatten- brunn om de inte har utkastare.
 • Felaktig planering av tomten kan göra att regn- vatten rinner ner via källartrappa eller garagenedfart och orsakar översvämning.
 • Se till att fastighetens brunnar och dräneringsrör är rensade och i bra skick.
 • Om du kopplar bort ett stuprör får det inte orsaka att regnvatten avleds in på grannfastigheten.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
7 november 2023
Publicerad:
12 oktober 2023