Gå till innehåll

Detaljplan för Stora Berga 1:56, Vänersvik

Detaljplan för Stora Berga 1:56, Vänersvik antogs av kommunfullmäktige 2014-05-27 och vann laga kraft 2014-06-26.

Syftet med planen är att ge möjligheter till försäljning av fastigheten Stora Berga 1:56, Vänersvik. Kommunens målsättning med föreslagen planläggning är inte bara att ändra fastighetens användandeområde, utan också skapa ett attraktivt område att vistas i för allmänheten samt bättre tillgång till Vänerns kustremsa. Planen bedöms inte avvika från Översiktsplanen 2013.

Hur har planprocessen bedrivits?

Samråd 2014-01-20 – 2014-02-17
Granskning 2014-03-24 – 2014-04-14
Antagen 2014-05-27
Laga kraft 2014-06-26

 

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
29 februari 2024
Publicerad:
6 december 2023