Gå till innehåll

Detaljplan för Södergården, Gustavsberg och Vänsberg i Tössebäcken

Detaljplan för Södergården, Gustavsberg och Vänsberg i Tössebäcken antogs av kommunfullmäktige 2014-09-24 och
vann laga kraft 2015-11-12.

Syftet med detaljplanen är att ge möjligheter till avstyckning av nya tomter för bostadsändamål efter förfrågan från fastighetsägare i området. Det aktuella området ligger ca 1 mil söder om Åmål vid Vänern.

Så har planprocessen bedrivits
Samråd 2013-09-16 – 2013-10-14
Granskning 2014-05-26 – 2014-06-23
Inför antagande 2014-09-24
Överklagande 2014-10-02
Laga Kraft 2015-11-12

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 december 2023
Publicerad:
6 december 2023