Gå till innehåll

Ansökan om specialkost

Ingress

Om du klickar på denna länk: Ansökan om specialkost (amal.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. kommer du till sidan på Åmåls kommun där du får fylla i en E-tjänst för att ansöka om specialkost för ditt barn. Där finns också en länk för myndiga elever.

Fläskfri eller vegetarisk kost - ingen ansökan om specialkost behöver göras
Eleven hänvisas till det vegetariska alternativet som serveras dagligen.

Vårdnadshavare ansvarar för att:

  • vid behov av specialkost göra ansökan via e-tjänsten. Om ingen ansökan inkommit fyra veckor efter terminsstart förväntas eleven äta av den ordinarie matsedeln.
  • ansöka på nytt oavsett om ändring ska göras eller om behovet är detsamma. För barn inom förskolan skickas en ny ansökan in vid varje årsskifte (1:a januari vid nytt år) och för elever inom grundskolan skickas en ny ansökan vid varje läsårsstart.
  • ansökan skrivs under med Bank-ID.
  • kontakta skolköket och avbeställa specialkosten vid sjukdom eller annan ledighet. Observera att specialkost dras in om barnet utan skälig frånvaro inte äter av den specialkost som är efterfrågad på två veckor.
  • få specialkost eller anpassade måltider ska barnet äta enligt inlämnat kostintyg även i hemmet.

Kostchef ansvarar för att

  • fatta beslut i ärendet och i de fall specialkost beviljas informera kostpersonal och skolsköterska.

Intyg

Intyg om celiaki och nötallergi gäller för hela skolgången. För övriga intyg gäller följande:

  • För barn från och med årskurs 3 ska läkarintyget förnyas vartannat år.

Läkarintyget ska lämnas vid förändrade behov och i samband med byte av förskola eller skola. Läkarintyg kan också vara en journalkopia.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 oktober 2023
Publicerad:
5 oktober 2023