Gå till innehåll

Faderskap och föräldraskap

Enligt svensk lag ska faderskapet/föräldraskapet för alla barn som föds av ogift förälder fastställas. Detta kan göras via Skatteverkets e-tjänst, via bekräftelse hos familjerätten/socialtjänsten eller via domstol.

En far pussar sin bebis på pannan

Skatteverkets e-tjänst används när:

 • Båda föräldrarna är myndiga och folkbokförda när barnet föddes.
 • Barnet ska vara folkbokfört när bekräftelsen lämnas.
 • Bekräftelsen ska lämnas och godkännas senast 14 dagar efter barnets födelse.
 • Båda föräldrarna har tillgång till elektronisk legitimation (bank-ID).
 • Om inte e-tjänsten används kan föräldrar som är övertygade om att barnet är deras gemensamma bekräfta faderskapet/föräldraskapet genom ett gemensamt besök hos respektive kommun.

Om det finns tveksamhet kring faderskapet/föräldraskapet krävs en mer omfattande utredning, antingen genom ett gemensamt besök eller genom att man kommer var för sig. Detta sker på Dalslands familjerätt.

Föräldrarna kan i samband med faderskaps-/föräldraskapsbekräftelsen anmäla att de vill ha gemensam vårdnad om barnet.

När faderskapet/föräldraskapet är fastställt har barnet samma rättsliga status som barn till gifta föräldrar.

När det av någon anledning råder osäkerhet om vem som är förälder till ett barn kan man via DNA-undersökning få fram om tänkbar förälder också är förälder till barnet. DNA-undersökning kan bli aktuell vid faderskapsutredning av ogifta föräldrar när den tänkbare pappan är osäker på om han är pappa till barnet, eller när det finns skäl att anta att mamman haft samlag med någon annan man under den period som hon har blivit gravid. DNA-undersökning kan också bli aktuell då någon av parterna i ett äktenskap ifrågasätter att maken är pappa till barnet.

Om barnets föräldrar är gifta med varandra behöver faderskap/föräldraskap inte fastställas.

Kontakt

 • Dalslands familjerättsenhet

  E-post
  familjdalsland­@amal.se
  Telefon
  0532-170 00
  Besöksadress:
  Kommunhuset Norrtull, Kyrkogatan 2, 662 37 Åmål
  Övrigt:

  Postadress:
  Dalslands familjerättsenhet, Box 62, 662 22 Åmål

  Telefontid:
  Måndag, tisdag, torsdag och fredag kl 8.30-9.30

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 mars 2024
Publicerad:
5 mars 2024