Gå till innehåll

IFO myndighet

Här finns information om vad socialtjänsten gör och vad du kan få hjälp med.

Orosanmälan

Socialjouren

Vid akuta situationer kvällar och helger kontaktar du Fyrbodals gemensamma Socialjour.

Skuggan av en familj som vandrar i bergen.

Här nedan hittar du information om vilka råd och stödverksamheter som finns i Åmåls kommun. Hjälp via råd och stöd kan erbjuds utan utredning och ingen dokumentation sker

Ansöka om hjälp

Behovet av stöd och hjälp varierar i olika livssituationer. Vi kan behöva stöd när det gäller oss själva, barnen, de unga eller någon annan i vår närhet.

Behöver du hjälp kan du göra en ansökan genom att kontakta mottagningsgruppen.

Efter utredning

Efter utredningen beviljar socialsekreteraren en insats som kan vara något av nedanstående

 • Enskilda samtal
 • Familjesamtal
 • Föräldrastöd/anhörigstöd
 • Gruppverksamhet
 • SIP (Samordnad individuell plan)
 • Friskvård
 • Stöd till arbete/sysselsättning
 • Konsultation med sjukvård/specialistvård

Lotsen är en verksamhet vars målgrupp är individer och/eller familjer med psykiska funktionsnedsättning och/eller beroendeproblematik. Verksamheten syftar till att genom individuella målplaner stödja och stötta dessa personer i det dagliga livet.

Som en familj – så ska stämningen på Lotsens dagverksamhet vara.

En familj där du kan vara dig själv och känna grupptillhörighet.
Ett av målen med socialpsykiatrin är nämligen att erbjuda en utvecklande dagverksamhet.

Du som besöker Lotsen har bland annat möjlighet att delta i följande aktiviteter:

 • Inköpsresor
 • Teater- och biobesök
 • Friskvård
 • Matlagning samt möjlighet att köpa och äta lunch dagligen. Alla äter tillsammans.
 • Snickeri och sömnad
 • Spela spel
 • Rita och måla

Boendestöd

Personer med psykiska funktionsnedsättning och/eller beroendeproblematik har möjlighet att få boendestöd i hemmet. Boendestödet syftar till att stötta individerna i att upptäcka och utveckla sina kunskaper som ett led i att stärka den funktionshindrades självförtroende och undvika att han eller hon blir ensam, passiv och isolerad. Vidare ger boendestödjarna daglig omvårdnad samt hjälp med att betala räkningar, matlagning och så vidare. Boendestödet är kostnadsfritt och beviljas genom beslut av myndighetsutövande socialsekreterare.

Gruppbostadstillhörighet

Socialpsykiatrin vid Åmåls kommun erbjuder även gruppbostadstillhörighet som beviljas av socialsekreterare. Lotsen är då den gemensamma möteslägenheten och den enskilde har egen lägenhet med tillgång till boendestödjare tillsammans med LSS-presonal 24 timmar per dygn.

Kontaktuppgifter

Lotsen
Telefon: 0532-17428

Strukturerad Aktivitet och Motivationsgrupp

 • Personer med beroendeproblematik/samsjuklighet
 • Möjlighet till meningsfull aktivitet och samvaro
 • Lagar mat tillsammans till självkostnadspris
 • Beviljas av socialsekreterare

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 mars 2024
Publicerad:
29 februari 2024