Gå till innehåll

Synpunkter och klagomål

Vi vill i dialog med Dig se på möjligheter att förbättra och komma till rätta med det som Du upplever som brister i vår verksamhet.

Synpunkter och klagomål

Du kan lämna synpunkter eller förslag till förbättringar på olika sätt.

E-tjänst

Du kan lämna din synpunkt via vår e-tjänst på Åmåls kommuns hemsida.

Muntligen

Du kan alltid framföra synpunkter till vår personal. De tar hand om dem och vidareförmedlar dem till verksamhetsansvariga som, om Du vill, tar kontakt med Dig för att diskutera lösningar.

Blankett

Använda blanketten Synpunkter, förbättringsförslag eller klagomål. Du som har insatser genom vård och omsorg kan få blanketten via personal. Vill du ha hjälp med att skriva blanketten så hjälper personalen dig. Blanketten skickas till:
Vård- och omsorgsförvaltningen
Box 62
662 22 Åmål

Via e-post

Via valfard.arbetsmarknad@amal.se kommer du i kontakt med handläggare på välfärds- och arbetsmarknadsförvaltningen som vidarebefordrar dina synpunkter till rätt person.

Vi kommer att ta kontakt med dig inom två veckor från det att du lämnade synpunkterna till oss.

Alla ska få vård av god kvalitet och ett gott bemötande. Om du inte är nöjd kan du lämna synpunkter eller klaga. Du kan också komma med idéer och förslag på hur vården kan bli bättre. Kontakta i första hand den verksamhet i kommunen där du har fått vård och behandling. De har skyldighet att ta emot och bemöta dina synpunkter eller klagomål.

Du kan vända dig till patientnämnden

Du kan vända dig till patientnämnden om du vill ha stöd i kontakten med vården. Du kan få information om dina rättigheter och råd om vilka andra myndigheter du kan kontakta eller anmäla till, om det behövs. Det går bra att vara anonym i kontakten med patientnämnden och på samma sätt som i hälso- och sjukvården råder sekretess. Utredarna har bred kunskap och erfarenhet av hälso-, sjuk- och tandvård samt juridik. Det kostar inget att vända sig till patientnämnden.

Länk till patientnämndens hemsida där du finner mer information: https://www.vgregion.se/halsa-och-vard/Patientnamnden/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 april 2024
Publicerad:
11 december 2023