Gå till innehåll

Samverket frivilligcentral

Samverket Frivilligcentral samlar personer som gör ideella insatser. De frivilliga leder aktiviteter, gör hembesök, fungerar som promenadvän och hjälper till vid olika trivselträffar etc.

Hamn Fisketorget

Att arbeta ideellt med andra mäniskor ger glädje till både mottagare och givare. Insatserna blir en guldkant i tillvaron för en med människa och hjälp att bryta någons ensamhet eller isolering. En frivillig medhjälpare ersätter aldrig befintlig personal utan fungerar som ett kompliment i olika verksammheter i vår kommun.

Det enda du behöver göra är att välja en uppgift och ett område som du vill engagera dig inom och ringa eller e-posta en intresseanmälan till oss, så bestämmer vi en tid för diskussion och information.

Samverket ligger under organisationen välfärd - och arbetsmarknadsenheten samt riktar sig till äldre invånare i Åmåls kommun samt till enskilda frivilliga, föreningar och organisationer.

Syftet med samverket är att vara den samordnande funktionen mellan Åmåls kommun och civilsamhället och utveckla aktiviteter utifrån de behov och önskemål som finns.

Aktiviteterna syftar till att bryta isolering och utanförskap för målgruppen äldre invånare i Åmåls kommun och därigenom stärka social samvaro, meningsfullhet, känsla av trygghet, välbefinnande och höja livskvaliten.

Samverket syftar även till att kunna ge stöd, råd och information till anhöriga.

Som frivillig har du möjlighet att göra en verklig skillnad i livet för andra. Du kan till exempel delta som promenadkamrat, besökare, sagoläsare, högläsare, musiker, kafévärd/värdinna. Alternativt kan du engagera dig på någon av våra mötesplatser för seniorer.

Vi välkomnar också dina egna idéer och intressen! Om du har särskilda tankar eller kunskaper du vill dela med dig av, får du gärna tipsa oss.

Vår målgrupp är seniorer, men genom olika samarbeten kan det även finnas möjligheter till andra typer av frivilliguppdrag.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 februari 2024
Publicerad:
30 januari 2024