Gå till innehåll

Samordnad vuxenhälsa, SamVux

Samordnad vuxenhälsa, Samvux, är en mottagning som riktar sig till vuxna med psykisk ohälsa, Samvux består av tre samlokaliserade verksamheter.

logga Samvux

Mottagning är riktad till vuxna med psykisk ohälsa som är i behov av insatser från någon eller flera av verksamheterna.

Syftet är att det ska vara lätt för dig som söker stöd eller vård eftersom du endast behöver ta en kontakt för att erbjudas de insatser du har behov av från alla verksamheterna.

Individ- och familjeomsorg

Vilka är vi och vad erbjuder vi?
Vi är ett team för dig som är över 25 år och:

- Har det jobbigt och behöver någon att prata med
- Känner oro för att du dricker för mycket/använder droger
- Är anhörig och behöver stöd och råd
- Upplever att du har utsatts för kränkningar, hot och våld
- Upplever fysisk/psykisk ohälsa

Vi för inga journaler och vi har tystnadsplikt.

Vi som jobbar i teamet är:
• behandlare för personer med beroendeproblematik
• familjebehandlare
• hälso- och friskvårdspedagog
• psykiatrisjuksköterska
• socionom

Kontaktinformation
Telefon: 0532-77 70 88
E-post:
samvux@amal.se

Vårdcentralen

Vårdcentralen Medpro Clinic Åmål
Vilka är vi och vad erbjuder vi?Vi är ett team som är en del av vårdcentralen Medpro Clinic. Vi gör en bedömning och erbjuder en första insats vid psykisk ohälsa. Vid behov lotsar vi vidare till annan specialistkompetens.

Vi som jobbar i teamet är:
• arbetsterapeut
• läkare
• psykoterapeut
• psykolog
• rehab-koordinator
• samordnare

Kontaktinformation
Telefon:
0532-70 94 00
Webb: medpro.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vuxenpsykiatri

Vilka är vi och vad erbjuder vi?
Vi är ett team som är en del av vuxenhälsan. Vi samordnar våra insatser med vårdcentralen och kommunen. Vuxenpsykiatrin i Åmål tillhör psykiatrimottagningen i Bäckefors.

Vi som jobbar med i den samordnade vuxenhälsan är:

• kurator
• läkare
• psykolog
• sjuksköterska
• rehab-koordinator

Kontaktinformation
Telefon: 010-435 60 20
Webb:
1177.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nära vård
  • Från fokus på organisation -> till fokus på person och relation
  • Från isolerad vård och omsorgsinsatser -> till samordning utifrån personens fokus
  • Från invånare och patienter som passiv mottagare -> till aktiv medskapare
  • Från reaktiv -> till proaktiv och hälsofrämjande

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 mars 2024
Publicerad:
6 februari 2024