Gå till innehåll

Familjecentralen

Åmåls familjecentral är en mötesplats för barnfamiljer i Åmåls kommun. Ni hittar oss på Nybrogatan 17

mamma och bebis

Familjestödjare erbjuder råd- och stödsamtal till föräldrar som antingen väntar barn eller har barn upp till 12 år. Det är ni som föräldrar som bestämmer vad samtalen ska handla om.

Det kan tex handla om

 • Oro för mitt barn
 • Att det kan vara svårt att vara förälder
 • Att det kan vara svårt att få vardagen att fungera
 • Att det kan vara svårt att möta mitt barn och sätta gränser utan bråk
 • Stöd i kontakt med förskola/skola, vård, myndigheter mm.

Vi träffar föräldrar var och en eller tillsammans. Vid behov kan vi också träffa hela familjen. Samtalen kan ske på Familjecentralen eller i hemmet.

Vi för ingen dokumentation och vi har tystnadsplikt. Samtalen är kostnadsfria.

Familjestödjare tillhör kommunens förebyggande socialtjänst.

Kontaktinformation Familjestödjare

Lisa Holmquist
Telefon: 0532-170 78
E-post: lisa.holmquist@amal.se

Adrijana Elmazi
Telefon: 0532-172 64
E-post: adrijana.elmazi@amal.se

Inger Christoffersson
Telefon: 0532-174 59
E-post: inger.christofersson@amal.se

Vill du hellre att vi kontaktar dig fyll i formuläret nedan så hör vi av oss.


Fyll i det namn som är kopplat till telefonnumret du/ni anger

Ange ett telefonnummer som vi kan nå er på

Kolla så du skrivit rätt adress.

Den öppna förskolan är en viktig samlingspunkt för föräldrar och barn i förskoleåldern.
Hit kan man komma för att träffa andra familjer, leka och vara tillsammans med barnen. Vi ägnar oss ofta åt planerade aktiviteter, såsom tematräffar, skapande verksamhet, mat och utflykter.

På den öppna förskolan arbetar Liesje Weijmar Schultz som förskollärare. Till den öppna förskolan är du som väntar barn eller har barn i åldern 0 – 6 år välkommen.
Kom gärna med förslag på aktiviteter som du skulle vilja se på öppna förskolan!

Kontaktinformation Förskollärare
Liesje Weijmar Schultz
Telefon:
0532-170 29
E-post:
liesje.schulz.weijmar@amal.se

Barnvårdscentral (BVC)
Du är välkommen med ditt barn till BVC (barnavårdscentral) för att få råd och stöd i frågor som gäller ditt barn. Här får ditt barn även hälsokontroller och vaccinationer enligt barnhälsovårdsprogrammet. På BVC arbetar vi med hälsovård, sjuka barn ska inte besöka BVC. Om ditt barn är sjukt hänvisar vi till vårdcentral eller 1177. Vi tar emot tidsbeställda besök.

Kontaktinformation Medpro Clinic BVC
Telefontid: måndag-fredag kl 08.15-09.15
Telefon: 0532-709 430
Personal från Medpro Clinics BVC finns på familjecentralen måndag till fredag. Vi som jobbar heter:

Annika Fogelberg

Anneli Karlsson

Nora Mattsson

Hanna Sandersson

Åmål | Basprogram & vägledning för ditt barn (medpro.se) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Barnmorskemottagning

Att bli förälder kan vara det största som händer i livet. Hos oss får du vård under och efter graviditet, samt stöd inför att bli förälder.

Du kan också få råd om vilket preventivmedel som passar just dig samt testa dig för könssjukdomar. På barnmorskemottagningen tar du även det viktiga cellprovet.

Vi erbjuder bland annat:

 • Vård under och efter graviditeten
 • Stöd i föräldraskapet
 • Preventivmedelsrådgivning
 • Vårdgivartaget cellprov
 • Möjlighet att göra ultraljud och annan fosterdiagnostik
 • Test för sexuellt överförbara sjukdomar (könssjukdomar)
 • Information om abort

Alla besök hos oss är gratis (vid uteblivet besök som inte avbokats senast 24 timmar före avtalad tid debiteras 100 kr).

Kontaktinformation barnmorskemottagningen
Telefontid:
måndag till fredag 06.00 – 17.00.
Telefon:
010-441 67 10

Vi som jobbar heter

Emelie Rådén

Sophia Strandow

För mer information och kontaktvägar besök vår hemsida

Åmål barnmorskemottagning, Åmål - 1177 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vad är trygghetscirkeln?

Som förälder kan tankar komma som t.ex.

 • Hur kan jag få mitt barn att sluta bete sig så här?
 • Hur ska jag hantera beteendet?
 • Varför söker mitt barn så mycket uppmärksamhet?

Det här och mycket mer är frågor som ingår i Trygghetscirkeln. Trygghetscirkeln är ett föräldraskapsprogram som visar hur du som förälder stärker relationen till ditt barn och hur du kan förstå ditt barns känslomässiga behov av trygghet, tröst, stöd och utforskande. Trygghetscirkeln bygger på 60 års forskning kring anknytning.

Här finns en kort informationsfilm: Circle of Security International -- Connection (youtube.com) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tid: Trygghetscirkeln hålls under 8 veckor, varje träff är 1,5 timme.

Kostnadsfri.

Från höstens utvärdering: Vad är det viktigaste du tar med dig från våra träffar?

”Att försöka vara en fin och bra förälder räcker gott och väl. Och att det är okej att inte alltid vara ens ’bästa’ jag.”

”Förståelse för barns trygghetsbehov och beteenden samt insikt om mina egna beteenden.”

Planerad programstart: 19 mars kl 16.30-18.00.

Välkommen med anmälan nedan:


Vem är du som vill gå kursen

Vilket telefonnummer når vi dig på

Vilken mailadress når vi dig på

Information och intresseanmälan till Förälder i nytt land


Vem är du som vill gå kursen

Vilket nummer når vi dig på?

Vilken mailadress når vi dig på

Här anger du vilket språk du talar

Om du är gift med någon som har fött barn fastställs du automatiskt som förälder. Om ni som blivit föräldrar inte är gifta behöver ert föräldraskap fastställas. Föräldraskap kan fastställas genom bekräftelse eller genom domslut.

Tjänsten kan användas för barn som föds från 1 januari 2022 och du behöver bekräfta ditt föräldraskap inom 14 dagar från barnets födelse. Föräldern som har fött barnet behöver godkänna föräldraskapsbekräftelsen i tjänsten.

Om det har gått längre tid än 14 dagar från barnets födelse eller om ni inte använder tjänsten kan ni istället göra en föräldraskapsbekräftelse hos socialnämnden, vilket i Åmåls fall är familjestödjare Inger Christoffersson som skickar brev till er med information om ni inte själva tar en kontakt.

Utformningen och de verksamheter som erbjuds är anpassade efter de behov och önskemål som finns hos familjerna. Basen är den allmänna mödra- och barnhälsovården i samverkan med öppna förskolan samt en förebyggande individ- och familjeomsorg (föräldrarådgivning).

Målet för verksamheten är att utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar genom att:

 • finnas tillgänglig som nära mötesplats
 • stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar
 • skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga
 • erbjuda lättillgängligt stöd
 • vara ett kunskaps- och informationscentrum
 • utveckla god service

På Åmåls familjecentral arbetar flera olika yrkeskategorier tillsammans för barnens och föräldrarnas bästa: barnmorskor, distriktssköterskor, förskolelärare, socionom, psykolog, läkare med flera.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 mars 2024
Publicerad:
23 januari 2024