Gå till innehåll

Familjehemsenheten

Dalslands familjehemsenhet är placerad i Åmål och servar Åmåls, Bengtsfors, Melleruds, Färgelanda och Dals Eds kommuner. Enheten rekryterar familjehem, jourhem och kontaktfamiljer utifrån de behov som finns i kommunerna och ger familjehemmen det stöd de behöver under tiden uppdragen pågår.

På enheten finns även barnsekreterare som arbetar med att följa upp vården för placerade barn och ungdomar.

Är du intresserad av vad uppdrag som familjehem, jourhem eller kontaktfamilj innebär så klicka dig in på flikarna till vänster. Du är också välkommen att göra nedanstående test för att ta reda på om det kan vara ett lämpligt uppdrag för just dig eller göra en intresseanmälan.

Alla barn har rätt till föräldrar – vuxna som finns där, och har tid och kärlek för sina barn. Men tyvärr har inte alla barn det så. Därför behövs familjehem (det som förr kallades fosterhem), som kan ta emot ett barn för en längre eller kortare tid och ge det barnet den trygghet och omvårdnad som alla barn behöver.

Skälen till att barn och ungdomar behöver komma hemifrån varierar. Det kan handla om att föräldrarna brister i sin omsorgsförmåga på grund av till exempel sjukdom, missbruk eller psykiska besvär.

Ibland kan ett barn behöva komma till ett familjehem för att det finns relationsproblem i familjen. Det kan även handla om att barnets eget beteende gör att hem behöver flytta till en annan familj för en tid.

Att vara familjehem är en utmaning och ett ansvarsfullt uppdrag, men det ger också mycket glädje och stimulans till familjen. I familjehem behövs ett stort hjärta, en varm famn och mycket kärlek.

Din uppgift som familjehem är att ta hand om barnet, men också att hålla kontakt och samarbeta med barnets familj, skola, socialtjänst och andra viktiga personer runt barnet.

Målet är ofta att barnet ska återförenas med sin egen familj. Därför går det inte alltid att säga hur lång tid barnet ska stanna. Det kan vara allt från några månader till en hel uppväxt.

Ett familjehem är vanliga människor som lever ett stabilt liv och är trygga och nöjda med sin livssituation. Du kan ha familj eller vara ensamstående, bo i lägenhet eller i villa, bo i stan eller på landet men du behöver ha ett rum över i ditt hem. Det är viktigt att alla som ingår i familjen är överens om att vilja ta emot en ny familjemedlem.

Som familjehem behöver du ha tid och kraft över, lust att engagera dig och ett intresse för barn och ungdomar.

Barnen som placeras är mellan 0 och 18 år och de är unika – som alla barn. Eftersom behoven för de barn och ungdomar som placeras ser olika ut behövs olika slags familjekonstellationer som familjehem. Alla sorters familjer är välkomna att anmäla sitt intresse.

Släktingar till barnet eller någon annan som finns i barnets nätverk och känner barnet kan också bli familjehem.

Som familjehem erbjuds du både utbildning och regelbunden handledning av våra familjehemssekreterare. Det är viktigt att du känner dig trygg i ditt uppdrag och vet vart du skall vända dig när du har frågor och funderingar.

Den ekonomiska ersättningen varierar från barn till barn. Den är bland annat beroende av barnets ålder och den arbetsinsats uppdraget kräver. Ersättningen är uppdelad i två delar:

 • En omkostnadsersättning som ska täcka merkostnader som mat, kläder, resor, fritidsaktiviteter, fickpengar och del i bostad.
 • Ett arvode som är ersättning för det uppdrag familjehemmet har. Arvodesdelen beskattas.

I särskilda fall kan någon vuxen behöva vara hemma med barnet under en begränsad tid och då kan du få ersättning för förlorad inkomst.

När ni kontaktar oss får ni mer information och möjlighet att ställa frågor, för att kunna ta ställning till om ni är intresserade av att bli familjehem.

För att skapa de bästa förutsättningarna för barnen är det viktigt att varje familj är noga utredd. Utredningen innebär att vi tar utdrag ur register, gör hembesök samt intervjuer med er. Ni får sedan gå en utbildning tillsammans med andra familjehem för att vara väl förberedda för ert uppdrag.

Det är viktigt att varje barn får komma till en familj som möter just det barnets behov. När vi har ett förslag på ett visst barn till er får ni ta ställning till om detta är en process ni vill gå vidare i.

Om du vill veta mer om att bli familjehem är du välkommen att kontakta någon av våra familjehemssekreterare via Åmåls kommuns växel, tel 0532-170 00

Du är också välkommen att göra testet nedan eller skicka en intresseanmälan, så kontaktar vi dig.

När ni kontaktar oss får ni mer information och möjlighet att ställa frågor, för att kunna ta ställning till om ni är intresserade av att bli familjehem.

För att skapa de bästa förutsättningarna för barnen är det viktigt att varje familj är noga utredd. Utredningen innebär att vi tar utdrag ur register, gör hembesök samt intervjuer med er. Ni får sedan gå en utbildning tillsammans med andra familjehem för att vara väl förberedda för ert uppdrag.

Det är viktigt att varje barn får komma till en familj som möter just det barnets behov. När vi har ett förslag på ett visst barn till er får ni ta ställning till om detta är en process ni vill gå vidare i.

Om du vill veta mer om att bli familjehem är du välkommen att kontakta oss.

Kontakt

 • Stefan Rosander

  Roll
  Familjehemssekreterare
  E-post
  stefan.rosander­@amal.se
  Telefon
  0532-170 80
  Övrigt:

  Dalslands familjehemsenhet är placerad i Åmål och servar Åmåls, Bengtsfors, Melleruds, Färgelanda och Dals Eds kommuner.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
23 april 2024
Publicerad:
6 mars 2024