Gå till innehåll

Så här ansöker du om stöd

Du har möjlighet att ansöka om hjälp från kommunen när du inte längre själv kan klara din vardag. Hjälp och stöd är till för dig som är i behov av insatser under kortare eller längre perioder. Du ansöker skriftligt eller muntligt till biståndshandläggare.

Dator mobil

För att du ska kunna bo kvar hemma kan du behöva få hjälp med sådant du själv har svårt att göra eller inte klarar av. Hjälp och stöd är till för dig som är i behov av insatser under kortare eller längre perioder.

Om du har svårt att klara de dagliga sysslorna i hemmet kan du ansöka om hjälp hos kommuners biståndshandläggare. Länk telefonnummer

Hemtjänst
För att klara av att bo hemma kan du ansöka om att få hjälp och stöd av hemtjänsten. Hemtjänst kan du få dagtid, kvällstid och nattetid. Omfattningen kan variera från någon gång i månaden till flera gånger per dygn. Det är dina individuella behov som avgör vilket stöd du har rätt att få. Du kan beviljas stöd med till exempel hemmets skötsel och/eller personlig omvårdnad.

Trygghetslarm
Ett trygghetslarm kan ge dig ökad trygghet i din bostad och ger dig möjlighet att kalla på hjälp vid behov.

Om du vill ansöka om trygghetslarm eller få mer information kontakta biståndshandläggare.

Matdistribution
Matdistribution är en matlåda som tillreds och packas på ett av kommunens kök och levereras hem till dig vid lunchtid dagligen.

Om du vill ansöka om matdistribution eller få mer information kontakta biståndshandläggare.

Dagverksamhet
Dagverksamhet finns för personer med minnesproblematik, för mer information kontakta demenssjuksköterska eller biståndshandläggare.

Dagverksamhet Träffpunkten
Finns på Åmålsgården och är öppen för alla. För mer information kontakta Träffpunkten, länk telefonnummer

Korttidsvistelse/växelboende
För mer information och ansökan kontakta biståndshandläggare.

Särskilt boende
För mer information och ansökan kontakta biståndshandläggare.

Biståndshandläggarens uppgift är att ge information, ta emot ansökan, utreda hur ditt behov av stöd eller hjälp ser ut och besluta om insats. Detta arbete är styrt främst av en lag; Socialtjänstlagen.

Beslut
När beslutet är fattat skickas ett beslutsmeddelande hem till dig. Din ansökan kan antingen helt eller delvis beviljas eller avslås.
Om din ansökan beviljas verkställs beslutet och det stöd du är beviljad påbörjas.
Om din ansökan avslås har du rätt att överklaga beslutet. Du kan få hjälp med hur du ska göra av biståndshandläggaren.

Avgift
Du betalar för den hjälp du får enligt kommunens fastställda taxa. Du ska lämna in en inkomstanmälan för att betala rätt avgift. Faktura för beviljade insatser kommer från kommunen.

Tolk
Tolktjänst finns att tillgå.

Biståndsenheten
Om du har frågor som gäller handläggning eller vill ansöka om insatser är du välkommen att kontakta Biståndsenheten.

Blankett för ansökan Pdf, 349.9 kB, öppnas i nytt fönster.

Biståndshandläggare har telefontid måndag-fredag helgfria dagar klockan 08:30-09:30.

Biståndshandläggare
Ulrika Sundfält
Telefon: 0532-171 78

Biståndshandläggare
Anne-Christine Wästlund
Telefon: 0532-173 25

Biståndshandläggare
Johanna Blomgren
Telefon: 0532-171 64

Biståndshandläggare
Ulrika Wallmander Österberg
Telefon: 0532-171 34

Fritt val av utförare i hemtjänsten innebär att du som beviljats serviceinsatser kan välja mellan Åmåls kommun eller Samhall som utförare. För mer information kontakta biståndshandläggare.

----------------------

ÅMÅLS KOMMUNS HEMTJÄNST

Fritt val av utförare i hemtjänsten i Åmåls kommun.

Vi utför
Serviceinsatser och Omvårdnadsinsatser.

Verksamma i områden:
Centrum, Västra, Norra, Östra och Södra.

Verksamhetsmål
Verksamheten skall utformas så att den enligt gällande lagstiftning tillgodoser den enskildes behov för att underlätta vardagen och möjliggöra ett självständigt liv så länge som möjligt genom att: Den enskilde har direkt inflytande över sitt dagliga liv och är delaktig i upprättande av en genomförandeplan. Varje brukare tilldelas en särskild kontaktpersonal.

Verksamhetsinriktning och kvalitetsarbete
Att ge alla brukare det stöd och den hjälp de behöver utefter deras behov. Särskilda projekt inom demens, hemrehabilitering, kost och nutrition för äldre genomförs och har genomförts i verksamheten vilket innebär att särskild kompetens finns i verksamheten inom dessa områden.

Inköp
Åmåls kommun och Samhall samarbetar om inköp av dagligvaror.

 • Inköp sker på ICA eller Coop (du väljer butik). Kundkort för aktuell matbutik krävs. Samhall kommer att utföra dina inköp med en fullmakt från dig. För dig som bor i Fengersfors kommer inköpen ske på den lokala lanthandeln.

Städ
Dessa redskap ska finnas för att vi ska kunna städa hos dig.

 • Dammsugare med bra sugeffekt och reglerbart rör
 • Rengöringsmedel och städdukar
 • Svabbutrustning med långt skaft och press i hinken
 • Sopborste och sopskyffel med medellångt skaft
 • Golvskrapa för dusch
 • Toalettborste

Tvätt
Dessa saker behöver vi för att kunna tvätta hos dig.

 • Tvättmaskin alternativt tvättstuga
 • Strykjärn
 • Strykbräda
 • Tvättmedel och om du önskar sköljmedel

----------------------

SAMHALL


Serviceinsatser
Städ/Tvätt/Inköp/Ärenden

Verksam i områdena:
Norra, Västra, Centrum, Södra, Östra

Hur fungerar det hos oss?
Vi startar alltid med en uppstartsträff där ni först får träffa personalen som kommer utföra insatserna och ni får en genomförandeplan för insatserna.
Personalen som jobbar genomgår ett utbildningsprogram inom kommun och äldrekunskap innehållande till exempel kundnära arbete, inköpsservice, livsmedelskunskap, etik och moral, miljö, arbetsmiljö, krisberedskap, och första hjälpen m.m.

Städ: Vid uppstart bestäms vad ni önskar ha hjälp med gällande städningen.

Inköp: Sker i den butiken ni önskar. Vi kan lösa så ni får fakturering så inga kontanter behöver hanteras (Endast COOP).

Tvätt: Vi tvättar det ni önskar och på det sättet ni önskar, detta görs upp under uppstartsmötet.

Ärende: Vi utför de ärende ni önskar.

Fördelar med att välja Samhall AB

 1. Alltid minst en av de personerna har varit med innan hos er
 2. Vi kommer alltid samma tid och dag som bokats
 3. Vi använder egna städ produkter (svanen märkt)
 4. Vi har vårat eget städmaterial med oss (ej dammsugare)
 5. Helt miljövänligt alternativ, Svanen märkta städ produkter och vi använder helt eldrivet fordon

Tilläggstjänster
Fönsterputs, Storstädning, Flyttstädning, Golvvård, Gräsklippning, Ogräsrensning, Snöskottning, Sandning

För mer information kontakta Samhall 070-559 56 09.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 maj 2024
Publicerad:
20 oktober 2023