Gå till innehåll

Fixartjänst

Fixartjänst kan hjälpa till med enklare hushållssysslor där risken är stor för fallolyckor.

Fixartjänst inom enheten för arbete och utveckling är en kommunal service för personer bosatta i kommunen, som är 70 år eller äldre eller har någon form av rörelsehinder.

Håller en glödlampa i handen

Exempel på arbeten kan vara:

  • Byta glödlampor
  • Hänga upp tavlor
  • Byta gardiner

För att inte konkurrera med privat verksamhet ska, enligt Skatteverkets regler, de tjänster som tillhandahålls ej vara kvalificerade tjänster, vilka kan omfattas av RUT-avdrag eller ROT-avdrag. Fixartjänst skall därför inte utföra tjänster som hemtjänsten har ansvar att utföra eller tjänster som kräver behörighet.

Individen som anlitar fixartjänst måste själv köpa in det material som behövs.

Fixartjänst är kostnadsfritt för personer som är 70 år eller äldre eller har någon form av rörelsehinder.

Fixartjänst kan även nyttjas internt av kommunala verksamheter. Exempel på arbeten kan vara:

  • Hjälp med flytt av kontorsmöbler
  • Enklare monteringsuppgifter
  • Sätta upp hyllor

Av de kommunala verksamheterna tas en kostnad ut med 100 kronor per timme och person.

Fixartjänst utför inte arbeten som riskerar att utsätta personalen för fara eller anses olämpligt ur ett arbetsmiljöperspektiv. Fixartjänst har alltid rätt att neka en kund att utföra ett arbete som anses olämpligt. Ansvarig arbetsledare i samverkan med chef avgör i de fall det råder osäkerhet kring arbetsmiljö och säkerhet.

Fixartjänst är en arbetsmarknadsverksamhet för att skapa meningsfull sysselsättning. Fixartjänst försöker i så stor omfattning som möjligt tillmötesgå kundernas behov men kan aldrig garantera några utförda arbeten inom angiven tidsram. I de fall Fixartjänst inte hinner med beställda uppdrag kan kunden hänvisas till privata aktörer om arbetet är akut.

Skruvar ett gardinstång på väggen

Arbetsledare
Mats Fredriksson
Telefon: 0532-173 18, vardagar 08:00-15:00
E-post: mats.fredriksson@amal.se

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
8 maj 2024
Publicerad:
10 januari 2024