Gå till innehåll

Färdtjänst

Du som har väsentliga svårigheter att förflytta dig på egen hand eller att resa med allmänna kommunikationsmedel kan ansöka om färdtjänst, under minst tre månader, kan du ha rätt till färdtjänst. Du måste vara folkbokförd i Åmåls kommun.

2 personal hjälper kvinnan i rullstol med transport

Att det saknas kommunikationer där du bor berättigar inte automatiskt till färdtjänst. Det är funktionsnedsättningen som avgör om du kan få färdtjänst. Din färdtjänstresa samordnas med andra resenärer och fordonet gör inga stopp under vägen och väntar inte medan ärenden uträttas. Du reser i fordon som är anpassade till ditt funktionshinder. Tillstånd för färdtjänst kan beviljas för viss tid eller tillsvidare efter individuell prövning och kan återkallas.

Ansökan
Det är kommunens färdtjänsthandläggare som tar emot ansökningar om färdtjänst. Gäller det en ny ansökan kan den behövas kompletteras med läkarintyg som styrker funktionshindret.

Avgift
Egenavgiften baseras på en startavgift med 58 kronor de första 10 kilometrarna och därefter 3 kronor/kilometer. Avståndsbaserad egenavgift gäller dygnet runt och för alla som innehar färdtjänsttillstånd.

För tillfälliga resor inom annan kommun, utanför Västra Götaland, är startavgiften 105 kr de första 10 kilometrarna och därefter 3 kr/kilometer
fr o m 2021-06-01. Den enskilde ersätts i efterhand, mot uppvisande av kvitto med summa överstigande egenavgiften. Ansökan skall ske till handläggare i hemkommunen före planerad resa.

Medresenär betalar enligt färdtjänstens egenavgift, undantaget barn 0-6 år som medföljer kostnadsfritt.

Hur kan jag betala min resa?

Du kan betala din färdtjänstresa kontant eller med kort (VISA, Mastercard) innan resan startar. Ta med så jämna pengar som möjligt om du väljer att betala kontant. Föraren ska alltid ge dig ett kvitto på den avgift som du har betalat för resan.

Tillståndet är alltid tidsbegränsat, personligt och kan inte överlåtas till någon annan. Du som har ett färdtjänsttillstånd ska meddela förändringar i hälsotillstånd, planerad flytt och liknande. Om du flyttar till annan kommun upphör tillståndet att gälla.

Vid nyansökan eller om du har ett tidsbegränsat tillstånd och behöver fortsatt färdtjänst lämnar du en ny ansökan om färdtjänst i god tid innan tillståndet löper ut.

Du ansvarar själv för att kontrollera när ditt tillstånd löper ut.

Riktlinjer för färdtjänst och riksfärdtjänst Pdf, 261.2 kB, öppnas i nytt fönster.

Du bokar din resa hos Västtrafiks beställningscentral. Samtalet är gratis. Västtrafik vill ha din beställning senast en timme innan du ska åka.

Telefonnummer och öppettider

Beställningscentralen
Telefon: 020-91 90 90
Fax: 0515-68 57 00

Öppettider

Vardagar: 6.00 - 22.00
Lördag-söndag: 8.00 - 22.00
Helgdagar: 8.00 - 22.00

Information till beställningscentralen

När du bokar din resa ska du uppge följande:

 • Namn och personnummer
 • Telefonnummer
 • Var du vill bli hämtad
 • Vart du ska åka
 • När du vill åka
 • När du behöver vara framme
 • Om någon reser tillsammans med dig
 • Om resan är en färdtjänstresa eller någon annan sorts resa
 • Om du har något förflyttningshjälpmedel

Enklare sätt att boka dina färdtjänstresor

Du kan nu boka dina resor via app eller via webb.

Via webb: vasttrafik.se/bokaresa Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Via app: Ladda ner appen “Västtrafik Boka resa” i Google Play eller App Store.

Har man frågor kring appen eller hur man skapar ett konto kontaktar man Västtrafik på telefonnummer 020-919090 knappval 4.

Viktigt

Avboka din resa om den inte blir av. Om du inte avbokar resan riskerar du att behöva betala hela framkörningskostnaden själv.

Ledsagare
En ledsagare är en person som åker med dig om du behöver hjälp under färden. Ledsagaren måste alltid påbörja och avsluta resan på samma adress som dig. Har du blivit beviljad ledsagare får ledsagaren medfölja utan avgift. Ledsagaren ska hjälpa till under resan och hjälpa dig till fordonet. En ledsagare får själv inte ha tillstånd till färdtjänst.

Medresenär
Färdtjänstresenär får ta med sig en medresenär eller det antal personer som ryms i det fordon som den färdtjänstberättigade är legitimerad för. Medresenären ska påbörja och avsluta resan på samma plats som den färdtjänstberättigade och betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade.

Husdjur
Sällskapsdjur tillåts inte inom färdtjänsten. Ledarhund och assistanshund får tas med efter beslut av kommunens färdtjänsthandläggare.

Bagage
Du får ta med dig de hjälpmedel som du behöver för att resa, så som rollator eller rullstol, samt bagage motsvarande en kasse i varje hand eller en resväska.

Hjälp från chauffören

Chauffören hjälper till med följande:

 • Att ta dig till och från porten.
 • In och ut ur bilen.
 • På och av med säkerhetsbältet.
 • Hjälp med förflyttningshjälpmedel och bagage.

Kontakta din färdtjänsthandläggare om du har ytterligare hjälpbehov.

Vart får jag resa?

Tillståndet gäller för färdtjänstresor inom Västra Götalandsregionen samt resor till/från Säffle och Årjäng.​

När får jag resa?

Du får resa dygnet runt.

Reshjälpskortet – ett extra stöd till dig som har färdtjänst.

Du som är berättigad till färdtjänst kan ansöka om Reshjälpskortet från Västtrafik. Innehavare av kortet kan ta med en person som reshjälp utan extra kostnad på sin resa med den allmänna kollektivtrafiken.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
30 april 2024
Publicerad:
16 oktober 2023