Gå till innehåll

Avgifter för hjälp i hemmet

För hjälp i hemmet, service och omvårdnad som beviljats som bistånd enligt Socialtjänstlagen betalar du en avgift.

Beräkningen av avgiften är densamma oavsett om du har hemtjänst eller om du bor på särskilt boende.

Avgiftens storlek beror på din inkomst och ditt vårdbehov. Vi tar hänsyn till att du ska ha pengar över för personliga behov efter det att du har betalt din bostadskostnad och Din avgift. Av denna anledning gör vi en individuell avgiftsberäkning.

För ytterligare information kontakta handläggare för avgifter.

I samband med att fakturan går ut i slutet av januari så skickas broschyr för avgifter 2024 samt blanketten för inkomstanmälan med. För er som har e-faktura finner ni dessa dokument till höger på denna sida. Blanketten för inkomstanmälan ska fyllas i och skickas in till Åmåls kommun.

Skattesubvention

Kostnaden för äldreomsorg är skattesubventionerad. Skattesubventionens andel i % av total kostnad: hemtjänst 96%, särskilt boende 98% och måltider 10%.

3 tiokronors myntar

Bostadstillägg är ett tillägg till din allmänna pension som du ansöker om själv hos Pensionsmyndigheten. Din bostadskostnad, inkomster och eventuella tillgångar avgör om du kan få bostadstillägg. Vid en ansökan om bostadstillägg prövas även rätten till äldreförsörjningsstöd. De vanligaste skälen till avslag på ansökan om bostadstillägg är att du har både bostad och fritidshus, bor tillsammans med någon eller har över 19 000 kronor i inkomst efter skatt.

Hela den totala ekonomin tas med i beräkningen.
Har du inte möjlighet att göra det via webben kan du ringa Pensionsmyndighetens kundservice 0771–776 776 och få hjälp med en beräkning.

Du ansöker enklast och snabbast direkt på Pensionsmyndighetens webbplats. Där kan du även välja att ladda ned en ansökningsblankett. Ansökningsblanketten kan också beställas via Pensionsmyndighetens kundservice. Det är viktigt att ansökan fylls i korrekt och komplett för ett snabbare beslut. Är du anhörig till någon som inte längre kan ha hand om sin ekonomi kan du som anhörig göra ansökan åt din närstående. Mer information finns på Pensionsmyndighetens webbplats.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
22 maj 2024
Publicerad:
6 oktober 2023