Gå till innehåll

Budget- och skuldrådgivning

För dig som bor i Dals-Eds kommun, Färgelanda kommun, Bengtsfors kommun, Melleruds kommun och Åmåls kommun.

De fem Dalslandskommunerna samverkar kring budget- och skuldrådgivning, dödsboanmälan och ansökan om ekonomiskt bistånd för begravningskostnader. Tjänsterna utgår från Mellerud med uppdrag att tillgodose medborgarna i de samverkande kommunerna. Samtal och besök kommer utifrån möjlighet och lämplighet genomföras digitalt, via hembesök och i lokaler tillhandhållna av respektive kommun. För att underlätta för kommuninvånarna kommer besök/kontakt så långt som möjligt ske i respektive kommun.

Budget kalkylering

Sidinformation

Senast uppdaterad:
18 mars 2024
Publicerad:
6 oktober 2023