Gå till innehåll

Ekonomisk bistånd

Har du svårt för att få pengarna att räcka till, och har prövat alla andra möjligheter för att själv lösa din ekonomiska situation? Då kan du ansöka om ekonomiskt bistånd för att klara viktiga utgifter som mat och hyra.

svenska sedlar i olika valörer

Ansökan om ekonomiskt bistånd beviljas i regel inte om du haft egna inkomster som motsvarar ekonomiskt bistånd. Du har dock alltid rätt att få din ansökan prövad.

Andra tillgångar: besparingar, bil, fonder, aktier eller annat som kan säljas, ska användas i första hand innan du kan få ekonomiskt bistånd.

Om du är arbetsför ska du vara inskriven på arbetsförmedlingen och är du sjuk skall du inkomma med läkarintyg för att ha rätt till ekonomiskt bistånd. Har du en planering hos Jobbcentrum skall du fullfölja denna för att ha rätt till ekonomiskt bistånd.

Om du är helt- eller delvis arbetslös när du söker ekonomiskt bistånd får du genomgå en aktivitetsbaserad kartläggning under fyra veckor tillsammans med en arbetsmarknadssamordnare på Jobbcentrum. Jobbcentrum skapar tillsammans med dig och din socialsekreterare en planering för hur du ska bli självförsörjande.

Om du har pengar på banken ska du använda dem i första hand.

Om du har egna tillgångar, som till exempel bil eller om du äger din bostad, kan du behöva sälja det för att du ska få pengar till din försörjning.

Om du är sambo, gift eller registrerad partner är den personen skyldig att försörja dig.

Om du har rätt till andra bidrag, från till exempel Försäkringskassan eller A-kassan, ska du vända dig dit i första hand.

Om du har prövat alla dessa sätt för försörjning kan du ansöka om ekonomiskt bistånd. Det är socialtjänstlagen som bestämmer om du har rätt till biståndet.

Du kan själv beräkna om du har rätt till ekonomiskt bistånd.

När du ansöker om ekonomiskt bistånd första gången ska du ringa till Mottagningsgruppen på 0532-77 72 36.

Telefontider:
måndag kl. 13:00-15:00
tisdag och torsdag kl. 08:00 – 10:00.

Här svarar socialsekreterare på frågor och gör en första bedömning av din ekonomiska situation. Vid behov bokas du in på ett personligt möte med socialsekreterare från ekonomiskt bistånd där ni tillsammans ser över din situation och dina förutsättningar för att lösa problemet.

För att socialsekreterare på ekonomiskt bistånd ska kunna utreda rätten till ekonomiskt bistånd krävs att du kan redovisa uppgifter kring din och din familjs ekonomiska situation. Du kommer att få utskickat en ansökan samt lista på vad som ska bifogas till mötet. Det är viktigt att du läser igenom och fyller i dessa uppgifter inför ditt första besök.

Har du ett pågående ekonomiskt bistånd så loggar du in på e-tjänsten med din e-legitimation .

Fyll i dina uppgifter

Signera med din e-legitimation. Om ni är två som söker måste den andra personen också signera för att vi ska börja handlägga er ansökan.

Du kan nu följa ditt ärende framåt genom att logga in i medborgarportalen.

Det är viktigt att du alltid sparar kvitton och fakturor i tre månader eftersom du kan bli utvald för slumpmässig granskning och då behöver skicka in efterfrågade handlingar till oss.

Har du pågående ekonomiskt bistånd och vill börja ansöka via e-tjänsten

Kontakta din handläggare. Då får du också uppge vilka kontaktuppgifter som ska användas.

Första gången du ansöker om ekonomiskt bistånd får du genomgå en aktivitetsbaserad kartläggning under fyra veckor tillsammans med en arbetsmarknadssamordnare på Jobbcentrum. Jobbcentrum skapar tillsammans med dig och din socialsekreterare en planering för hur du ska bli självförsörjande.

Om ditt behov av ekonomiskt bistånd kvarstår nästkommande månad så använder du vår e-tjänst för att ansöka om ekonomiskt bistånd.

Ansökningar väljs slumpvis ut för granskning. Om din ansökan blir utvald för granskning ska du skyndsamt skicka in de dokument som vi efterfrågar, till exempel kontoutdrag, fakturor, kvitton, hyresavtal och intyg.

Om du inte är nöjd med beslutet eller har fått avslag på din ansökan har du rätten till att överklaga beslutet till förvaltningsrätten. Ett beslut om avslag skall vara skriftligt och informera dig som sökande om hur du går tillväga för att överklaga till förvaltningsrätten. Om du är osäker på hur du går tillväga vid överklagan kan du alltid fråga din socialsekreterare på ekonomiskt bistånd.

Vi som jobbar på ekonomiskt bistånd och på Jobbcentrum omfattas av sekretesslagen, detta innebär kortfattat att vi inte får lämna ut uppgifter om ditt ärende utan ditt medgivande

Din personliga integritet är viktig för oss.

Sidinformation

Senast uppdaterad:
13 juni 2024
Publicerad:
6 oktober 2023