Gå till innehåll

Projekt och samarbeten

Åmåls kommun samarbetar med kommuner och nätverk och deltar i projekt för att lära av andra och samverka kring gemensamma utmaningar.

Besöksnäring 2.0

Projektets övergripande mål är att stärka konkurrenskraften och den gröna omställningen hos besöksnäringsföretagen i gränsregionen. Hållbar utveckling är vår tids största utmaning. Besöksnäringen står inför en grön omställning och en digital omvandling som påverkar resenärernas beteende inför, under och efter sin resa.

Projektet vill bidra till att rusta de små och medelstora företagen i gränsregionen så att de kan möta hållbarhetskraven från både samhället och resenärerna.

Hållbara Evenemang

Leaderprojekt ”Hållbara evenemang” har genomförts i Åmåls och Årjängs kommuner. Syftet med projektet var att genom utökade kunskaper långsiktigt och hållbart säkra lokala evenemang. Projektet resultat ska kunna vara till nytta för andra evenemangsarrangörer och destinationer. Målet med projektet var att genomföra nulägesanalyser och evenemangsundersökningar samt ett processarbete för att utveckla en hållbar och långsiktig modell för samverkan mellan evenemangsarrangörer, föreningsliv, näringsliv och kommuner.

Gränskommittéer

Åmåls kommun är medlem i två gränskommittéer. Dessa är politiska samarbeten mellan svenska och norska kommuner med syfte att skapa nya möjligheter för affärer, jobb och utveckling i regionen.

Det goda livet i Dalsland

Under 2021 – 2025 genomförs satsningen ”Det goda livet i Dalsland” för att stärka levnadsförhållanden och utvecklingsförutsättningar i landskapet. En plan är framtagen gemensamt av Västra Götalandsregionen, Fyrbodals Kommunalförbund, Dalslands kommuner och Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Det övergripande målet är att öka dalslänningarnas välbefinnande där fyra områden; sysselsättning, samhörighet, attraktivitet och utbildning, pekas ut som särskilt viktiga.

Hitta hem i Dalsland

Under våren inleds projektet Hitta hem i Dalsland, en satsning för att stärka Dalslands attraktivitet som en plats att leva, bo och verka i.

Sedan 2021 driver Fyrbodals kommunalförbund på uppdrag av Västra Götalandsregionen arbetet med Det goda livet i Dalsland, där målet är att stärka levnadsförhållanden och utvecklingsförutsättningarna i landskapet.

Som ett resultat av detta arbete har nu de 6 kommunerna i landskapet, tillsammans med regionen, civilsamhället, näringslivet och kulturaktörer gemensamt beslutat att stärka landskapets attraktivitet. Detta kommer ske genom att lyfta de helt unika kvaliteter som Dalslands erbjuder under parollen Hitta hem i Dalsland, som syftar till att fler ska välja att leva, bo och verka i Dalsland.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
16 april 2024
Publicerad:
24 augusti 2023