Gå till innehåll

Samverka med andra

Som företagare så kan man ibland behöva stöd och hjälp. Det kan vara med kontakter, erfarenhetsutbyten eller nya samarbeten. I Åmål finns det flera olika nätverk som täcker alla bnscher.

Lokala företagarföreningar

I Åmål finns ett flertal företagarföreningar som verkar för näringslivets utveckling. Föreningarna medverkar till att skapa ökade kontaktytor och samarbete mellan medlemmarna. De har också goda kontakter med organisationer och myndigheter.

Gemensamt för nedanstående föreningar är att kommunen är en stark samarbetspartner.

LRF Åmål (Västra Götaland)
Ordförande Lars-Olof Ottosson
Telefon: 070-222 90 64
E-post: rolfskarr@telia.com

Åmål Handel
Ordförande Sara Träff
Telefon: 070-386 52 63
E-post: info@amalhandel.se
Föreningen samordnar och tar tillvara handel- och servicenäringen i Åmål. Föreningen har ca 65 medlemmar.

Åmåls Industriförening
Ordförande Thomas Nilsson, HexpolTPE
Åmåls Industriförening
Gamla Örnäsgatan 15
662 31 Åmål
Telefon: 0532 - 607 510
E-post: thomas.nilsson@hexpolTPE.com

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 mars 2024
Publicerad:
24 augusti 2023