Gå till innehåll

Kompetens

Att hitta rätt kompetens för sitt företag kan vara a och o för en positiv utveckling. I Åmåls kommun har vi flera vägar för att utbilda bra arbetskraft.

väljer ut den rätta

Världen rör sig snabbt, och att hitta rätt kompetens kan vara svårt. Kompetensförsärjning är därför ett av våra viktigaste fokumsområden, både för att behålla, utveckla och attrahera kompetens. Tillsammans med näringslivet arbetar Åmåls kommun för att på olika sätt rusta och stödja Åmålsbor till jobb där alla, oavsett ålder eller bakgrund tas tillvara.

Vuxenutbildningen i Åmåls kommun erbjuder utbildningar för dig som fyllt 20 år. Även du som är yngre kan antas till utbildning om du har slutfört utbildning på ett nationellt gymnasieprogram.
Vuxenutbildningen tar även fram kurser och utbildningar för specifika behov inom näringslivet. Exempel på utbildningar är städservice, bantekniker, kock och måltidsbiträde, vård och omsorg.
Tillsammans med näringslivet och dess behov, utreder vi nu möjligheterna för att starta en industriutbildning för vuxna.
Är du i starkt behov av personal med viss kunskap så kan vi även köpa in externa utbildningar .

Vad finns det för olika typer av utbildningar?

Fristående kurser
Du gör tillsammans med med studie- och yrkesvägledaren en studieplanering efter dina behov och mål. Du kan kombinera kurser på grundläggande och gymnasial nivå.

Yrkesutbildning
Yrkesutbildningar finns på gymnasial nivå och är ett program med tydlig yrkesinriktning. När du går en yrkesutbildning så kombineras lärarledda lektioner på skolan med att du är ute på praktik på en arbetsplats.

Lärlingsutbildning
Lärlingsutbildning är en utbildning som till största delen genomförs på en arbetsplats (minst 70%).

Vill ni kompetenshöja ert företag?

Som medlemsföretag hos IUC Väst kan du få hjälp med att se över ditt företags kompetensbehov. Vilken kompetens har ni idag, var behöver ni förstärkning och kan ni använda befintlig kompetens i nya roller? Hos IUC Väst finns kompetens och erfarenhet för att metodiskt och systematiskt se över er verksamhet och behov av kompetensförsörjning.

IUC Väst erbjuder även utbildningar som svarar på ett verkligt behov hos medlemsföretagen. Genom att koordinera och administrera kan de erbjuda specifika och kostnadseffektiva utbildningar. Här samverkar de med till exempel Högskolan Väst och andra aktörer.

På Karlbergsgymnasiet får du en gedigen utbildning i en trygg och härlig miljö! Som den största gymnasieskola inom en 8-milsradie så erbjuder vi ett brett programutbud och lockar även elever från många grannkommuner.

På Karlbergsgymnasiet ser vi det som vår uppgift att tillsammans med dig utforma den utbildning som du har behov av, önskemål om och förutsättningar för. Här får du arbeta tillsammans med lärare med goda ämneskunskaper och andra yrkesgrupper, som med sina olika kompetenser vill hjälpa dig att utvecklas till en god och ansvarskännande samhällsmedborgare. Genom t ex elevråd och programråd får du tillfälle att påverka skolans utveckling och lämnar skolan väl rustad för framtiden.

Programråden arbetar tillsammans med andra externa parter, såsom näringslivet, för att alltid kunna fokusera på relevant utbildning.

Som ett steg mot att möta arbetslivet så arbetar vi aktivt för att få in arbetsmarknadskunskap och entreprenörskap i våra vanliga skolgång.
Lyckade exempel är arbetslivsdagar, där vi både besöker företag, får tillgång till föreläsningar och gör workshops i ett nära samarbete med Handelskammaren.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
5 mars 2024
Publicerad:
5 mars 2024