Gå till innehåll

Kartor

Behöver du hjälp för att ta fram ett kartunderlag för bygglov, eller andra sorters kartor kan du vända dig till oss.

Karta över Åmål.

Bygglovunderlag

Till flera typer av bygglov krävs kartunderlag till en situationsplan. Nybyggnadskartor, förenklade nybyggnadskartor och tomtkartor kan beställas av kommunen. Vad du behöver för kartunderlag till just ditt bygglov kan din handläggare svara på.

Övriga kartprodukter

Vi framställer även andra kartprodukter och gör uttag ur kommunens primärkarta och kan leverera dessa i tryckt form och flera digitala format. Du är välkommen att höra av dig med dina önskemål.

Alla utritade och digitala kartor som lämnas från kommunen redovisas i höjdsystem RH2000 och koordinatsystem SWEREF 99 12 00.

Kartprodukterna debiteras enligt gällande taxa.

Kontakta oss för beställning eller frågor angående kartprodukter.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 mars 2024
Publicerad:
20 september 2023