Gå till innehåll

Referenssystem

Åmåls kommun använder koordinatsystemet SWEREF99 12 00 och höjdsystemet RH2000.

Bild från gatunivå i en stad

Koordinatsystem (SWERF 99 12 00)
Åmåls kommun använder sig av koordinatsystemet SWEREF 99 12 00 för alla typer av kartor och planer om inte annat anges.

Höjdsystem (RH2000)
Åmåls kommun använder höjdsystemet RH2000.
Från och med den 15 september 2017 leveras alla kommunala kartor och geografisk information i höjdsystemet RH2000, som ersätter tidigare höjdsystem (RH00 och RH70)

Kartor och planer som tillkommit innan den 15 september 2017 kan innehålla höjddata från tidigare system. Vid nyprojektering är det alltid viktigt att kontrollera vilket höjdsystem som används i det aktuella kartunderlaget för att undvika fel och ekonomiska konsekvenser.

Vilket koordinat- och höjdsystem som används berör främst de som arbetar med någon form av höjder eller använder sig av kommunala kartor, till exempel vid en bygglovsansökan. All geografisk data som levereras från kommunen är i ovan nämnda referenssystem och kommunen tar endast emot geografisk data satta i samma system. Var noga med att märka geografisk data och kartor med rätt referenssystem.

För mer information angående gällande koordinat- och höjdsystem besök lantmäteriets hemsida på följande länkar:

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
28 februari 2024
Publicerad:
20 september 2023