Gå till innehåll

Mätning

Kommunen kan utföra de flesta typer av mätningsuppdrag som exempelvis utstakning och gränsansvisning.

Jordklot

Det är viktigt att en byggnad uppförs på rätt plats och på rätt höjd, därför kan det ibland behövas utstakning. Vad som gäller för dig står i ditt bygglovsbeslut. Byggherren ansvarar för att byggnaden är placerad enligt bygglovet.

En utstakning kan utföras av kommunen eller annan mätkunnig person (utstakning i egen regi). På Lantmäteriets och Boverkets hemsida kan du läsa vad som gäller för utstakning i egen regi. Väljer du att göra utstakningen i egen regi, kontakta kart, mät GIS så tar vi ställning till om det kan utföras på önskat sätt.

Utstakningen kan ske i följande steg:

1. Grovutstakning

Byggnadens placering markeras på marken innan schaktning/grävning. Även en höjd sätts ut, antingen färdigt golv enligt bygglovet eller en arbetshöjd.

2. Finutstakning

Detta sker innan arbetet med grunden påbörjas och innebär att fasadlivet, inte grunden, markeras.

Detta är en kontroll att byggnaden, tillbyggnaden eller annat objekt är placerat på rätt ställe, att höjden, mått och form stämmer med bygglovsbeslutet. Om en lägeskontroll behövs står detta angivet i ditt bygglovsbeslut.

En lägeskontroll skall helst göras när grunden är färdig men innan gjutning av plattan. Detta för att eventuella fel ska kunna rättas till.

Utstakning och lägeskontroll debiteras enligt gällande taxa.

Kontakta oss för bokning eller övriga frågor angående utstakning och lägeskontroll.

En gränsanvisning är just vad det låter som, en anvisning av var gränsen är. Detta är inget som är juridisk bindande. Vid oklarheter gällande gränser kan det bli aktuellt med en fastighetsbestämning från Lantmäteriet.

Gränsanvisning debiteras enligt gällande taxa.

Kontakta oss för bokning eller övriga frågor angående gränsanvisning.

Övriga mätningsuppdrag

Kontakta oss för ett samtal om vad vi kan tänkas hjälpa till med.

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
19 mars 2024
Publicerad:
20 september 2023