Gå till innehåll

Säkerhet, tillstånd och lokala föreskrifter

Här hittar du information om anläggning av farthinder, tillstånd för grävning och lokala föreskrifter.

Säkerhet, tillstånd och lokala föreskrifter

För att se Lokala trafikföreskrifter i någon av Sveriges kommuner så klicka på nedanstående länk. Välj sök föreskrift, aktuellt län och aktuell kommun.
Där hittar du gällande trafikregler för vald ort. Det finns möjlighet att söka på gator och typ av föreskrift.

Blomlådor på gatan sommartid är ett effektivt sätt att ge signaler till bilisterna att sänka hastigheten. Det är även ett sätt för de boende att själva kunna påverka trafiksituationen på sin gata.

Gatuenheten arbetar strategiskt med att förbättra trafiksäkerheten för alla i trafiken, men framförallt för oskyddade trafikanter såsom gående och cyklister.

Detta arbete styrs bland annat av efterfrågan från kommuninvånare, skolor, enkäter samt av de medel som avsätts för trafiksäkerhetsåtgärder. Vi söker dessutom statliga bidrag så ofta vi kan för att få ekonomiskt stöd för att kunna göra fysiska åtgärder såsom farthinder, trafiksäkrade övergångsställen, nya gång- och cykelbanor för att nämna några.


För att få tillstånd att placera ut blomlådor krävs:

 • att en kontaktperson utses, som ansvarar för blomlådorna
 • att kontaktpersonen bor på den gata där lådorna ställs ut
 • att lådorna ställs ut under tiden 15/5 till 15/10
 • att det är minst 50 meters fri sikt på var sida av lådorna
 • att lådorna inte placeras närmare en gatukorsning än 20 meter
 • att gatan är en lokalgata med täta utfarter från villor utan genomfartstrafik
 • att platsen för lådorna är belyst nattetid
 • att villaägare i direkt anslutning till lådorna är positiva
 • att lådorna byggs efter de ritningar och med de reflexer kommunen tillhandahåller
 • att städning och sopning runt lådorna ombesörjs av fastighetsägarna

Kommunen bestämmer efter samtal med dig var lådorna placeras. Tillståndet beviljas för ett år och kommunen tar inget ansvar för överblivet material om vi tvingas att upphäva tillståndet.

De som fått en beviljad ansökan tidigare år ska varje vår kontakta teknik- och fritidsförvaltningen via telefon, brev eller e-post för att eventuellt få sitt tillstånd förlängt.

Grävning i allmän mark

För att få gräva på allmän mark inom Åmåls kommun krävs att ni erhåller grävningstillstånd från kommunen och att ni följer kommunens anvisningar för grävning i allmän mark.

Tänk också på att ni är skyldiga att begära kabelanvisning före så att inga kablar/ledningar skadas.

Söker du mer information om grävning? Här hittar du två bra länkar:

Kontakt

 • Kundservice teknik- och fritid

  Roll
  Frågor om gator, park och fritidsärenden
  E-post
  teknik.fritid­@saffle.se
  Telefon
  0533-68 17 50
  Besöksadress:
  Järnvägsgatan 9, Säffle
  Övrigt:

  Chatta med oss! Vi svarar gärna på dina frågor. Även om vi inte är på plats kan du använda chatten dygnet runt för att själv söka fram svaret på de flesta av dina frågor.

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 08:00-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

  Akuta ärenden efter växelns stängning:
  SOS alarm
  010-530 10 47

 • Daniel Günther

  Roll
  Trafikingenjör
  E-post
  daniel.gunther­@saffle.se
  Telefon
  0533-68 15 47
  Besöksadress:
  Järnvägsgatan 9, Säffle

Sidinformation

Senast uppdaterad:
2 januari 2024
Publicerad:
26 september 2023