Gå till innehåll

Bidrag till enskilda vägar

Det svenska vägnätet utgörs till största delen av enskilda vägar. En del får statligt bidrag, andra får kommunalt bidrag till drift och underhåll. Kraven är olika men ett krav som gäller för bägge är att vägen ska vara öppen för allmän motorfordonstrafik.

Nu är det dags att skicka in ansökan om bidrag till enskilda vägar avseende år 2023.

Ansökan sker digitalt i vårt bokningssystem Interbook GO och ska vara oss tillhanda senast 15 maj 2024.

Sker ansökan i pappersform är sista ansökningsdag 15 mars 2024.
Blanketten skickas till Säffle kommun, Teknik och fritidsförvaltningen, 661 80 Säffle, eller via e-post(inskannad) till teknik.fritid@saffle.se.

Digitala ansökningar

För vägföreningar som ansöker om bidrag till sin verksamhet betyder det att man kan ansöka om bidraget digitalt. Vägföreningen registrerar själva sin ansökan i bokningssystemet Interbook GO.

Fördelen med digital ansökan är att man kan se tidigare års
ansökan och utbetalning. Alla kostnadsunderlag ska bifogas av vägföreningen och behöver vara bifogad ansökan för att den ska kunna skickas in för beslut.

Gå alltid igenom föreningsuppgifter och kontrollera att dessa är korrekta innan ansökan påbörjas.

Bokningssystemet Interbook GO

För att kunna göra ansökan digitalt behövs inloggning i systemet. Om dessa finns sedan tidigare år fortsätter man att använda sina inloggningsuppgifter.

Har vägföreningen glömt bort sina inloggningsuppgifter använder man länken ”glömt mitt lösenord” på inloggningssidan för att få uppgifterna på nytt.

Ansökningstid och utbetalning av bidraget

Tack vare digitaliseringen av ansökningarna förlängs ansökningstiden för de digitala ansökningarna till 15 maj. Digitaliseringen gör det möjligt att betala ut bidraget löpande efter godkännande.

Vägföreningen behöver ha ett organisations- eller personnummer. Saknas dessa uppgifter kan inte vägbidraget betalas ut, så kontrollera detta innan ansökan skickas in.

Ny användare i Interbook GO?

Behöver vägföreningen inloggningsuppgifter skickar ansvarig för vägbidraget sin e-postadress till oss. Skicka uppgifterna till:
bokning-saffle-amal@saffle.se.

Märk e-postmeddelandet med vägbidrag i ämnesraden.
Lämna uppgifter om vägens namn, vägnummer samt kontaktuppgifter.
Man får sedan ett e-postmeddelande med inloggningsuppgifter samt en lathund hur vägföreningen går tillväga för att göra ansökan.
Kontrollera e-postens skräppost om du inte hittar meddelandet med dina inloggningsuppgifter.

Underlag till ansökan

Till ansökan (som är gemensam för både Säffle och Åmåls kommuner) bifogas utdrag ur räkenskaper avseende årskostnader för väghållning och eventuella administrativa kostnader (exempelvis arvoden, bankkostnader och porton.)
Kostnaderna ska vara styrkta med fakturakopior. Alternativt kan vägföreningens revisor intyga riktigheten i uppgifterna.
Har du som väghållare själv utfört underhållsarbete behöver utförlig kostnadsspecifikation bifogas.

För att ansökan skall vara komplett behöver bankkonto/-giro eller plusgiro anges, samt ett personnummer eller vägföreningens organisationsnummer.

För att kommunalt bidrag ska utgå krävs:

 • Att vägen hålls i sådant skick att statligt bidrag utgår.
 • Att väghållaren inkommer till kommunen med ansökan om bidrag inom föreskriven tid med styrkta uppgifter om verkliga underhållskostnader.
 • Väghållaren kan erhålla upp till 30% i kommunalt bidrag.

(30% av det av Trafikverket fastställda kostnadsunderlaget)

(Statligt vägbidrag handläggs av Trafikverket. Ansökan görs på Trafikverkets hemsida.)

För att kommunalt bidrag ska utgå krävs:

 • Att vägens längd överstiger 200 meter räknat från närmast angränsande allmän väg eller vägsamfällighet till grind/port eller inhägnad av gårdsplanen.
 • Att vägen utgör utfartsväg för minst en under hela året bebodd fastighet.
 • Att vägen befinns vara underhållen och farbar året runt.
 • Att vägen inte får avstängas för allmän trafik utom under bärsvaga perioder.
 • Att väghållaren inkommer till kommunen med ansökan om bidrag inom föreskriven tid och med styrkta uppgifter om verkliga driftkostnader för föregående år.
 • Kommunen kan komma att inspektera vägen. Uppfyller inte vägen de krav som finns kan kommunen dra in bidraget.


(Kommunalt driftbidrag 2022: max 12,95 kr/löpmeter väg från 0 meter och däröver)

Här är olika exempel på sommar- och vinterunderhåll

 

Sommarunderhåll

Vinterunderhåll

Hyvling

Utmärkning av vägen

Dammbindning

Skydd mot snödrev

Röjning

Snöröjning

Grusning

Snödikning

Dikning

Isrivning

Kantskärning

Sandning

Röjning och slåtter

Trumtining

Flickning, laga potthål


Underhåll av vägtrummor

 

Packning


Blanketter i pappersform

Blanketter finns att hämta i receptionerna på Järnvägsgatan 9 i Säffle och i förvaltningsbyggnaden Norrtull i Åmål.

Kontakt

 • Niklas Ekberg

  Roll
  Gatuchef
  E-post
  niklas.ekberg­@saffle.se
  Telefon
  0533-68 17 50
  Besöksadress:
  Järnvägsgatan 9, Säffle
 • Kundservice teknik- och fritid

  Roll
  Frågor om gator, park och fritidsärenden
  E-post
  teknik.fritid­@saffle.se
  Telefon
  0533-68 17 50
  Besöksadress:
  Järnvägsgatan 9, Säffle
  Övrigt:

  Chatta med oss! Vi svarar gärna på dina frågor. Även om vi inte är på plats kan du använda chatten dygnet runt för att själv söka fram svaret på de flesta av dina frågor.

  Öppettider:
  Måndag-fredag: 08:00-16:00
  Lunchstängt: 12:00-13:00

  Akuta ärenden efter växelns stängning:
  SOS alarm
  010-530 10 47

Sidinformation

Senast uppdaterad:
4 april 2024
Publicerad:
26 september 2023