Gå till innehåll

Individuella programmen

De individuella programmen är till för dig som gått i träningsskola och behöver en utbildning som är anpassad för de egna förutsättningarna. Du får läsa större ämnesområden och skolgången anpassas efter dina behov.

Två personer tecknar

På de individuella programmen är det dina unika förutsättningar och behov som styr studierna och vi bygger upp programmet tillsammans. Utbildningen ska stimulera din nyfikenhet och ge dig kunskaper som kan användas som ett stöd i vardagen för att få ett så självständigt och aktivt liv som möjligt, samt att kunna delta i samhällslivet.

Vi arbetar utifrån en helhetssyn där allsidig stimulans, gemenskap, trygg miljö och kommunikation är ledord.

De individuella programmen innehåller dessa ämnesområden:

Du får skapa, gestalta och uttrycka dig genom olika estetiska former. Detta stimulerar fantasi, lyhördhet och personlig utveckling.

Du deltar i praktiskt arbete med vardagssysslor såsom enklare matlagning, hygien, tvätt och städning. Ämnesområdet behandlar kunskaper som är centrala för att kunna skapa en fungerande vardag.

Du får varje vecka en allsidig motorisk träning som utgår från dina behov och förutsättningar. Du får undervisning om sambanden mellan livsstil, hälsa och välbefinnande.

Du lär dig mer om människokroppen, växter, djur och natur. Du får utveckla förmågan att orientera dig i tid och rum. Du ges också tillfälle att besöka olika verksamheter och miljöer i närområdet.

Du lär dig att söka och tolka information som har betydelse för vardagen och kunskaper för ett aktivt deltagande i samhällslivet.

Du utvecklar din förmåga att kunna uttrycka dig, bli förstådd och förstå andra. Vi arbetar aktivt med en kommunikativ och språkutvecklande miljö med AKK (alternativ kompletterande kommunikation såsom tecken, bilder, kommunikationskartor och tekniska hjälpmedel).
Dessutom kan eleven ha praktik om rektor bedömer att det är bra för eleven. Istället för betyg i ämnesområdena, bedömer och utvärderar läraren elevens kunskaper utifrån krav på grundläggande och fördjupade kunskaper.

Vill du veta mer?

Kontaktperson:
Eva-Brita Pantzar-Öhman
Tel: 0532-172 40 / 076-062 72 40
E-post: eva-brita.pantzar-ohman@amal.se

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
1 februari 2024
Publicerad:
21 augusti 2023