Gå till innehåll

Om program

Gymnasieskolan i Sverige är treårig och frivillig. Det finns arton nationella program varav tolv yrkesprogram och sex högskoleförberedande program.
Det finns också fem introduktionsprogram för elever som inte är behöriga till ett nationellt program.

Elever i kafeteria

Utbildningen på gymnasieskolans nationella program delas in i gymnasiegemensamma ämnen, programgemensamma ämnen, inriktningar, programfördjupningar, individuellt val och examensarbete.

 • De gymnasiegemensamma ämnena är ämnen som alla gymnasieelever läser. De varierar i omfattning mellan de olika programmen. Det finns nio gymnasiegemensamma ämnen: Engelska, Historia, Idrott och hälsa, Matematik, Naturkunskap, Religionskunskap, Samhällskunskap och Svenska/Svenska som andraspråk.
 • Programgemensamma ämnen är ämnen som alla elever på ett specifikt program läser. De ger programmet dess prägel.
 • Inriktningar är ett område som eleven väljer inom ett program.
 • Programfördjupning är kurser som leder fram till de olika yrkena på yrkesprogrammen.
 • Inom det individuella valet på yrkesprogrammen så erbjuder skolan kurser som krävs för grundläggande behörighet till universitet och högskola. Estetiska kurser och kurser i idrott och hälsa ska alltid erbjudas på samtliga program.
 • De nationella programmen innehåller slutligen ett gymnasiearbete som sammanfattar utbildningen på programmet. Gymnasiearbetet måste vara godkänt för att eleven ska få examen.

För varje nationellt program finns examensmål. Dessa ligger till grund för planeringen av utbildningen och undervisningen från elevernas första dag på programmet. De ska styra utbildningen och gymnasiearbetets utformning och innehåll.

 • Förberedelser för yrkeslivet
  Yrkesprogrammen ska förbereda eleverna för yrkeslivet och leda till skicklighet i yrket. Efter utbildningen ska det vara möjligt att direkt påbörja en yrkesbana. Alla elever på yrkesprogram får grundläggande behörighet till universitet och högskola.
 • Förberedelser för högskola och universitet
  De högskoleförberedande programmen ska göra eleverna väl förberedda för studier på högskola och universitet. Ett högskoleförberedande program utbildar inte elever till att påbörja ett specifikt yrke direkt efter gymnasieexamen.
 • Introduktionsprogram
  Introduktionsprogrammen ska ge obehöriga elever möjlighet att komma in på ett nationellt program eller leda till arbete.

Kontakt

 • Ann-Christin Hard

  Roll
  Studie- och yrkesvägledare
  E-post
  ann-christin.hard­@amal.se
  Telefon
  0532-172 49
  Besöksadress:
  Schölinsgatan 7, 662 22 ÅMÅL
  Övrigt:

  Ansvarar för ES, EK, NA, SA, TE, IMS

 • Frida Wiigh

  Roll
  Studie- och yrkesvägledare
  E-post
  frida.wiigh­@amal.se
  Telefon
  0532-172 79
  Besöksadress:
  Schölinsgatan 7, 662 22 ÅMÅL
  Övrigt:

  Ansvarar för BF, EE, FS, IN, VO, IMA

Sidinformation

Senast uppdaterad:
12 februari 2024
Publicerad:
26 september 2023