Gå till innehåll

ÅKAB:s Verksamhetspolicy

Här hittar du Åmåls Kommunfastigheter AB:s verksamhetspolicy.

Åmåls Kommunfastigheter AB är ett fastighetsbolag i Åmåls Kommun. Vi har lägenheter och lokaler för alla behov. Vi förfogar över ca 1 100 bostäder och har lokaler för tillverkningsindustri, kontor/administration och olika typer av lokaler för förvaring och uppställning.

Genom samsyn på verksamheten, hög servicegrad för kunderna, hög kompetens hos medarbetarna och tydliga krav på företagets underentreprenörer skapar ÅKAB långsiktiga relationer med relevanta intressenter.

ÅKAB arbetar kontinuerligt med att förebygga fysisk, organisatorisk och social ohälsa hos våra medarbetare. Vi accepterar ingen kränkande särbehandling. Vi uppmärksammar särskilt undersökningar från företagshälsan, medarbetarenkäter och personliga samtal med medarbetarna. Vi ska genom samråd och samverkan med medarbetarna eliminera faror och minska våra arbetsmiljörisker.

Utifrån författningar, legala, bindande- och övriga krav och företagets affärsplan bedrivs ett aktivt och systematiskt arbete för att motsvara intressenternas förväntningar på verksamheten och dess arbetsmiljö samtidigt som det är särskilt fokus på verksamhetens transporter och energiförbrukning för att förebygga miljöföroreningar.

ÅKABs ledningssystem ska skapa ständiga förbättringar i verksamheten med målet att förbättra vår prestanda i kvalitets-, miljö och arbetsmiljöarbetet.

Teambuilding förening

Kontakt

Sidinformation

Senast uppdaterad:
6 februari 2024
Publicerad:
4 juli 2023